Søg

Skilte og vareudstilling på offentlig vej

Søg om tilladelse til at bruge området foran din butik til skilte, reklameskilte og vareudstilling

Om skilte og vareudstilling

Hvorfor skal jeg søge tilladelse for at opstille?

Området foran din butik er ejet af kommunen. Du skal have en tilladelse til at stille op på vores arealer. Vi skal sikre, at der fx er god fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Vi skal sikre, at din skilte og vareudstilling friholder en god ganglinje til passage for fodgængere. En god ganglinje vil, på mange fortove, ofte være to betonfliser og på større gader ofte tre betonfliser.

Det er et lovkrav at vi sagsbehandler ansøgninger om midlertidig brug af offentlige arealer som fx skilte og vareudstilling.

En tilladelse til skilte og vareudstilling gælder højst for ét kalenderår ad gangen dvs. fra 1. januar til 31. december. Det står i din tilladelse, i hvilken periode den gælder.

Hvordan søger jeg om tilladelse til skilte og vareudstilling?

Du skal søge via linket herover

Du skal søge i Erhvervsportalen. Du skal logge ind på Erhvervsportalen med din NemID-medarbejdersignatur.

CVR og P-nummer skal være aktivt, for at du kan søge om skilte og vareudstilling. P-nummeret skal være for den adresse, hvor du søger om skilte og vareudstilling.

Læs hvad et p-nummer er på virk.dk

Ansøgning og sagsbehandling foregår i Erhvervsportalen, og alle dine oplysninger og spørgsmål skal du sende til os gennem Erhvervsportalen. Det er også her vi svarer på din sag og eventuelle spørgsmål.

Genansøgning

Godkendte ansøgninger bliver automatisk genansøgt for næste kalenderår.

Du får besked i Erhvervsportalen i løbet af efteråret. Du har her mulighed for at foretage rettelser i din nye ansøgning samt give os besked, hvis du ikke længere ønsker at din ansøgning automatisk genansøges. Hvis du ikke melder andet tilbage til os, sagsbehandler vi din sag på ny.

Hvad sker der, når jeg har søgt?

Vi begynder at sagsbehandle din ansøgning, så snart vi har mulighed for det. Vi vurderer din ansøgning konkret i forhold til stedet og det du har søgt om.

Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, kontakter vi dig gennem Erhvervsportalen.

Vi sagsbehandler udelukkende i Erhvervsportalen, og vi kan ikke sagsbehandle via mail eller telefon.

Når vi har alle nødvendige oplysninger til sagen, træffer vi en afgørelse.

Hvis vi kan give dig en tilladelse, vil du få besked gennem Erhvervsportalen. Hvis vi ikke kan give dig tilladelse til alt, det du har ansøgt om, vil du få nærmere besked via digital post til din virksomhed. 
 

Hvor, hvordan og hvornår må jeg opstille?

Hvor

Som udgangspunkt kan du få tilladelse til skilte og vareudstilling foran din butiks facade.   

Hvordan

Din opstilling af skilte og vareudstilling må ikke forringe adgangen til fx cykelstativer, parkeringspladser, skraldespande, bænke, træer, porte og lignende.   

Din opstilling skal som udgangspunkt stå minimum 50 cm fra ledelinjer, som blinde og svagtseende bruger til at navigere efter.  

Din opstilling skal stå så det ikke hindrer fremkommeligheden eller øger risikoen for trafikfarlige situationer. Vurder derfor altid hvordan din opstilling placeres bedst muligt.  

Hvornår

Typisk må du opstille skilte og vareudstilling fra kl. 08.00 til kl. 24.00. Det vil stå i din tilladelse.  

Hvilke regler gælder for reklameskilte på Strøget?

På Strøget giver vi typisk ikke tilladelse til skilte, beachflag og lignende markedsføringsgenstande.

Strøget er: Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade samt Frederiksborggade 1-11 og 4-14, Købmagergade og Kultorvet.

Oplever du gener fra skilte og vareudstilling?

Oplever du gener fra en opstilling af skilte og vareudstilling – fx hvis det kan være svært at komme forbi – kan du fortælle os om det via "Giv et praj"

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Kontakt

Byliv

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00