Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer

Vi samarbejder med de almene boligorganisationer for at sikre, at byen rummer et bredt udbud af gode, veldrevne almene boliger og velfungerende boligområder.

Analyse af samarbejdet med de almene boligorganisationer

For at styrke samarbejdet har vi sammen lavet 14 principper for det gode samarbejde og en analyse af samarbejdet.

Styringsdialog for boligorganisationer

Vi holder styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber én gang om året.

Inden mødet sender boligorganisationen en dokumentationspakke på almenstyringsdialog.dk.  

Efter mødet offentliggør vi referater og aftaler fra mødet. 

Se aftaler mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds

Almenboligaftale 2019

Almenboligaftalen er kommunens og de almene boligorganisationers fælles visioner for den gode by. 

Aftalen har tre hovedtemaer:

  1. Flere boliger, også til lav- og mellemindkomstgruppen.
  2. Fysisk og social udvikling af udsatte byområder - også dem på regeringens lister over ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder”.
  3. Huslejer, som holder byen åben for en bred målgruppe.

Almenboligaftalen gælder for perioden 2019-2023. 

Hent Almenboligaftale 2019 mellem Københavns Kommune og BL 1. kreds

Udlejningsaftale

Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds har indgået en rammeaftale om udlejning af almene familie- og ungdomsboliger i perioden 1. juli 2019 – 1. juli 2023.

Aftalen skal:

  1. Sikre en blandet og socialt bæredygtig beboersammensætning, herunder forebygge at boligområder udpeges som udsatte.
  2. Sikre, at boligorganisationerne stiller boliger til rådighed, så socialt udsatte kan få et tilbud om bolig indenfor rimelig tid.
  3. Sikre, at der også er boliger til rådighed for andre boligsøgende på ventelisterne.

De tre hensyn vægtes forskelligt i forskellige områdetyper.

Aftalen er justeret i juni 2020 og i november 2021. 

Hent Rammeaftale om udlejning og de to tillæg

Kontakt

Almene boliger

Njalsgade 13

2300 København S