Juleudsmykning og lysguirlander

Københavns Kommune uddeler penge til juleudsmykning og lysguirlander

Juleudsmykningen og lysguirlanderne kan ophænges eller opstilles på gadestrækninger fra facade til facade, på byens pladser eller lignende, og der skal være offentlig adgang til de steder, hvor juleudsmykningen og lysguirlander bliver sat op. 

Fristen for ansøgning om tilskud til juleudsmykning udløb den 31. oktober 2023.

Juleudsmykning

Vis alle

Vilkår for juleudsmykning

Juleudsmykningens udseende og placering skal altid godkendes af kommunen.

Alt elektrisk arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker, som skal anmelde det til Ørsted.

Juleudsmykningen skal ophænges forsvarligt og anbringes således, at den ikke virker generende eller forringende på gadebelysningen, færdselstavler, signalanlæg og andre vejtekniske anlæg.

Udsmykningen skal placeres i mindst 5 meters højde over kørebanen.

Hvis udsmykningen fastgøres i husfacader, skal der indhentes tilladelse fra de respektive husejere.

Der må ikke anbringes skilte eller på anden måde reklameres i juleudsmykningen.

Mindst 24 timer inden optagning og nedtagning påbegyndes, skal det aftales med kommunen og Politiet.

Ophængningen af juleudsmykningen kan tidligst påbegyndes 6 uger før juleaften kl. 22.00.

Ophængning og nedtagelse skal udføres i aften- og nattetimerne mellem kl. 22.00 og 06.00 i gader med bustrafik.

Den elektriske belysning må tidligst tændes 4 uger før juleaften medmindre andet er aftalt

Udsmykningen skal altid fremstå pæn og vedligeholdt, herunder udskiftning af pærer og udbedring af eventuelle skader

Udbetaling af tilskud

Hvis du søger om tilskud til juleudsmykning, så vær opmærksom på, at puljemidlerne udbetales bagudrettet. Det vil sige, at hvis du får tildelt tilskud for 2022, kan du først få tilskuddet udbetalt i 2023.

Senest 1. april 2023 skal du indsende dit regnskab for ophængning, hvorefter det tildelte tilskud kan udbetales. Vi kan ikke udbetale tilskud før du har sendt regnskabet til os. 

Hvis vi ikke modtager dit regnskabet inden fristen bortfalder dit tilskud.

Rammer for tildeling af tilskud

Juleudsmykningen og lysguirlanderne kan ophænges eller opstilles på gadestrækninger fra facade til facade; på byens pladser eller lignende, og der skal være offentlig adgang til de steder, hvor juleudsmykningen og lysguirlanderne ophænges eller opstilles, så flest mulige kan få glæde af dem.

Lysguirlanderne skal være mindst 25 meter i ophængningslængden.

Tilskuddet fordeles efter længden i meter på juleudsmykningen og lysguirlanderne. Det er derfor vigtigt, at du måler længden og oplyser de korrekte mål i ansøgningen.

Der tildeles 200.000 kr. i alt i tilskud til ophængning af juleudsmykning og lysguirlander i byens gader, hvor der er offentlig adgang, fx en lysguirlande hen over en vej. 

Tilskuddet fordeles efter længden i meter på juleudsmykningen og lysguirlanderne.

Søg arrangementstilladelse til opsætning af juleudsmykning og lysguirlander

Kontakt

Arrangementer og Gadesalg

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00