Udeservering og reklameskilte til café eller restaurant

Se, hvordan I søger om tilladelse, når I vil bruge området foran jeres café eller restaurant til udendørsservering.

Inden du søger om udendørsservering

Du skal lave en tegning, der viser din ønskede udeservering. Tegningen skal være målfast og vise det område, som du gerne vil opstille på. Har du fx parasoller og plantekasser, skal du også indtegne dem. 

Sagsbehandlingstid 

Når du har sendt din ansøgning, begynder vi sagsbehandlingen indenfor 14 dage. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 4-12 uger.  

Hvis din sag er kompleks eller vi mangler nødvendige oplysninger fra dig, kan sagsbehandlingstiden være længere.

Søg tilladelse til udeservering og reklameskilte

Åbner en dialog.

Det skal du have klar før du søger:

  • Tegning af din udeservering
  • CVR-nummer og P-nummer 
  • MitID Erhverv

Få hjælp til at søge: se videoguide om Erhvervsportalen 

Se videoguiden og få vejledning

Få vejledning til din ansøgning

Har du brug for vejledning, kan du altid ringe til vores kontaktcenter.  

Har du en ansøgning om udeservering og brug for at tale med en sagsbehandler, kan du ringe til os tirsdag i tidsrummet 9-10 og 14-15 på telefonnummer 33 66 33 05. 

Du ringer til vores kontaktcenter, som sikrer at du får den rette hjælp. Hvis de ikke kan hjælpe dig, bliver du stillet om til en sagsbehandler.  

Du kan få afklaring og vejledning, men afgørelser sender vi til din virksomheds e-Boks og i Erhvervsportalen. 

Ny byrums- og trafikplan for Middelalderbyen får betydning for indhegning og plantekasser 

Du kan ikke forvente at få tilladelse til udendørsservering, der er indhegnet med fx plantekasser.  

I byrums- og trafikplanen fremgår det, at udeserveringer ikke skal indhegnes med plantekasser mv. for at sikre bedre fremkommelighed. 

Om udeservering

Vis alle

Hvorfor skal jeg søge?

Du skal have en tilladelse for at opstille på offentligt vejareal

Området foran din restaurant eller café er ejet af kommunen. Du skal have en tilladelse til at stille op. Vi skal sikre, at der er god fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Vi skal sikre, at din udeservering friholder en god ganglinje til passage for fodgængere. 

Det er et lovkrav at vi sagsbehandler ansøgninger om midlertidig brug af offentlige arealer som fx udeservering. En tilladelse til udeservering gælder højst for ét kalenderår ad gangen dvs. fra januar til december.  

Det står i din tilladelse, i hvilken periode den gælder.  

Hvordan søger jeg om tilladelse til udendørsservering?

Du skal søge via linket herover

Du skal søge i Erhvervsportalen. Du skal logge ind på Erhvervsportalen med dit MitID Erhverv.  

CVR og P-nummer skal være aktivt for at du kan søge om udeservering. P-nummeret skal være for den adresse, hvor du søger om udeservering.  

Læs hvad et p-nummer er på virk.dk 

Ansøgning og sagsbehandling foregår i Erhvervsportalen, og alle dine oplysninger og spørgsmål skal du sende til os gennem Erhvervsportalen. Det er også her vi svarer på din sag og spørgsmål. 

Automatisk genansøgning

Godkendte tilladelser bliver automatisk genansøgt for næste kalenderår. Du får besked i Erhvervsportalen i løbet af efteråret. Du får mulighed for at lave rettelser i din nye ansøgning og give os besked, hvis du ikke længere ønsker at din ansøgning automatisk bliver genansøgt.  

Hvis du ikke melder andet tilbage til os, sagsbehandler vi din sag på ny. 

På torve og pladser er der ikke automatisk genansøgning

På torve og pladser sker der ikke en automatisk genansøgning. Her skal du hvert år selv aktivt søge om udeservering. 

Hvordan laver jeg en god ansøgning og tegning?

Du skal vedhæfte en tegning, som viser det areal, du søger om. 

På tegningen er det vigtigt, at du viser de aktuelle forhold, og at du har lavet en opmåling af fortovet.  

Få inspiration til at lave en god tegning.

Hvad sker der når jeg har søgt?

Vi vurderer din ansøgning konkret i forhold til stedet og det du har søgt om.  

Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, skriver vi til dig i Erhvervsportalen. 

Vi sagsbehandler kun i Erhvervsportalen, og vi kan ikke sagsbehandle på mail eller telefon. 

Når vi har alle nødvendige oplysninger til din sag, træffer vi en afgørelse. Det vil sige at du får en tilladelse, en delvis tilladelse eller et afslag. 

Hvis vi kan give dig en tilladelse, vil du få besked i Erhvervsportalen.  

Hvis vi ikke kan give dig tilladelse til alt, det du har ansøgt om, vil du få nærmere besked på digital post til din virksomhed. 

Hvor, hvordan og hvornår må jeg opstille?

Hvor

Du kan som udgangspunkt få tilladelse til udeservering foran din café eller restaurants facade.

På torve og pladser kan du eventuelt få tilladelse til udeservering, hvis dine lokaler ligger ud til pladsen, og i det omfang det kan fungere med den øvrige brug af pladsen.

Hvordan

Din udeservering må ikke forringe adgangen til fx cykelstativer, parkeringspladser, skraldespande, bænke, træer, porte og lignende.

Din opstilling skal som udgangspunkt stå minimum 50 cm fra ledelinjer, som blinde og svagtseende bruger til at navigere efter.

Parasoller, plantekasser og lignende skal stå, så det ikke hindrer fremkommeligheden eller øger risikoen for trafikfarlige situationer. 

Hvornår

Du må typisk opstille udeservering fra kl. 08.00 til kl. 24.00. Det vil stå i din tilladelse.

Uden for din café eller restaurants åbningstid og senest 30 minutter efter udeserveringens lukketid, skal dine parasoller være slået ned, og alt inventar fjernet, sammenstillet eller stablet, så det fylder mindst muligt og ikke kan bruges.

Det står præcist i din tilladelse, hvilke vilkår der gælder for netop din udeservering.

Hvilket inventar må jeg opstille?

Borde og stole

Som udgangspunkt kan du få lov at stille borde og stole op.

Plantekasser

Du kan ikke forvente at få tilladelse til indhegning af din udeservering med fx plantekasser.

Har du udeservering ud mod vejbanen, kan det nogle gange mindske risikoen for trafikfarlige situationer, hvis du opstiller plantekasser til afskærmning mod den kørende trafik.

Plantekasser bør være flytbare og stå, så de ikke er til gene for forbipasserende.

Normalt giver vi ikke tilladelse til afskærmning med hele vægge og lignende, da det generelt forhindrer fremkommelighed og udsyn.

Parasoller

Parasoller skal være flytbare og slås ned ved lukketid. Når parasollen er udslået, skal den holde sig inden for det areal, du har tilladelse til at opstille på. 

Søger du om at opstille parasoller tæt på kørende trafik, skal du overveje, om det kan øge risikoen for trafikfarlige situationer. Normalt giver vi ikke tilladelse til at parasoller står tæt på kørende trafik eller på vejbanen.

Parasolholder/bøsning

Hvis du ønsker parasolbøsninger, skal du søge om det, når du søger om tilladelse til udeservering. Får du tilladelse til en parasolbøsning, skal du have en entreprenør til at etablere bøsningen.

Sådan søger du om en gravetilladelse til at etablere en parasolbøsning.

Du skal selv betale omkostningerne til etableringen.

Bardisk

Du kan få tilladelse til at opstille bardisk på et større udeserveringsareal, fx på torve og pladser.

Markiser

Hvis du skal have en markise monteret på facaden, skal du kontakte Område for Bygninger.

Gulvbelægning

Af sikkerhedsmæssige årsager giver vi ikke tilladelse til gulvbelægning, tæpper, løbere og lignende på vejarealet. Blandt andet fordi det giver risiko for faldulykker og kan tiltrække rotter.

Levende lys og åben ild

Normalt giver vi ikke tilladelse til levende lys eller åben ild.

Hvilke regler gælder for reklameskilte på Strøget?

På Strøget giver vi typisk ikke tilladelse til skilte og lignende markedsføringsgenstande.

Strøget er: Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv og Østergade samt Frederiksborggade 1-11 og 4-14, Købmagergade og Kultorvet.

Sådan klager du over gener fra udeservering

Oplever du gener som støjende adfærd fra mennesker på gaden eller i forbindelse med udeserveringer og lignende, kan du kontakte Politiet på 114.

Vilkår for udeservering

Læs vilkårene for udeservering

Nyt administrationsgrundlag for udeservering fra 2025

Dette betyder blandt andet at: 

  • Tilladelsesperioden for udeservering udvides fra 1 år til 3 år fra 2025.  

  • Du må ikke indhegne udendørsservering med plantekasser mv.  

  • Der opkræves månedsvis et gebyr for udendørsserveringen fra 2025. Prisen afhænger af størrelse og placering af udendørsserveringen. Prisen vil fremgå når du søger. 

  • Arealer til udendørsservering skal afstribes, så det bliver tydeligt hvor der præcist må opstilles. 

  • Der bør friholdes mindst 0,8 m til fri passage på de smalle fortove uden kantsten. 

  • Der bliver tilført flere midler til tilsyn. 

Læs administrationsgrundlag for udeservering - gældende fra 2025

Læs mere om den politiske beslutning i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. december 2023. 

Forsøgsordning med udvidet åbningstid på 37 udvalgte pladser

Se på kortet om du kan søge om udvidet åbningstid og læs mere om forsøgsordningen.

Kontakt

Udeservering og Støj

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00