Skilte og vareudstilling på offentlig vej

Søg om tilladelse til at bruge området foran din butik til skilte, reklameskilte og vareudstilling

Søg tilladelse til skilte og vareudstilling foran din butik

Åbner en dialog.

Det skal du have klar før du søger:

  • CVR-nummer og P-nummer
  • E-mailadresse til kontakt 
  • MitID-medarbejdersignatur

Har du en café eller restaurant, skal du søge tilladelse til udendørsservering.

Få hjælp til at søge: se videoguide

Se videoguiden og få vejledning 

Om skilte og vareudstilling

Vis alle

Hvorfor skal jeg søge tilladelse for at opstille?

Området foran din butik er ejet af kommunen. Du skal have en tilladelse til at stille op på vores arealer. Vi skal sikre, at der fx er god fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Vi skal sikre, at dine skilte og udstilling af varer friholder en god plads til fodgængere, det vil på mange fortove være to betonfliser eller mere.

Det er et lovkrav at vi sagsbehandler ansøgninger om midlertidig brug af offentlige arealer som fx skilte og udstilling af varer.

En tilladelse til skilte- og vareudstilling gælder højst for ét kalenderår ad gangen dvs. fra 1. januar til 31. december. Det står i din tilladelse, i hvilken periode den gælder.

Hvordan søger jeg om tilladelse til skilte og vareudstilling?

Du skal søge via linket herover

Du skal søge i Erhvervsportalen. Du skal logge ind på Erhvervsportalen med MitID Erhverv.

Dit CVR- og P-nummer skal være aktivt, for at du kan søge om skilte og udstilling af varer. P-nummeret skal være for den adresse, hvor du søger ved.

Læs hvad et p-nummer er på virk.dk

Ansøgning og sagsbehandling foregår i Erhvervsportalen, og alle dine oplysninger og spørgsmål skal du sende til os gennem Erhvervsportalen. Det er også her, vi svarer på din sag og spørgsmål.

Automatisk genansøgning

Godkendte tilladelser bliver automatisk genansøgt for næste kalenderår.

Du får besked i Erhvervsportalen i løbet af efteråret. Du får mulighed for at lave rettelser i din nye ansøgning og give os besked, hvis du ikke længere ønsker at din ansøgning automatisk bliver genansøgt. Hvis du ikke giver besked om andet, behandler vi din sag på ny.

Hvad sker der, når jeg har søgt?

Vi vurderer din ansøgning konkret i forhold til stedet og det du har søgt om.  

Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, skriver vi til dig i Erhvervsportalen. 

Vi sagsbehandler kun i Erhvervsportalen, og vi kan ikke sagsbehandle på mail eller telefon. 

Når vi har alle nødvendige oplysninger til din sag, træffer vi en afgørelse. Det vil sige at du får en tilladelse, en delvis tilladelse eller et afslag. 

Hvis vi kan give dig en tilladelse, vil du få besked i Erhvervsportalen.  

Hvis vi ikke kan give dig tilladelse til alt, det du har ansøgt om, vil du få nærmere besked på digital post til din virksomhed. 

Hvor, hvordan og hvornår må jeg opstille?

Hvor

Du kan få tilladelse til skilte og udstilling af varer foran din butiksfacade.

Hvordan

Din opstilling af skilte og varer må ikke forringe adgangen til fx porte, cykelstativer, parkeringspladser, skraldespande og lignende.

Din opstilling skal stå minimum 50 cm fra ledelinjer, som blinde og svagtseende bruger til at navigere efter.

Din opstilling skal stå, så det ikke hindrer fremkommeligheden eller øger risikoen for trafikfarlige situationer. 

Hvornår

Du må opstille skilte og vareudstilling fra kl. 08.00 til kl. 24.00. 

Hvilke regler gælder for reklameskilte på Strøget?

På Strøget giver vi typisk ikke tilladelse til skilte, beachflag og lignende markedsføringsgenstande.

Strøget er:

  • Frederiksberggade
  • Nygade
  • Vimmelskaftet
  • Amagertorv og Østergade
  • Frederiksborggade 1-11 og 4-14
  • Købmagergade
  • Kultorvet

Klag over gener fra skilte og udstilling af varer

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Kontakt

Udeservering og Støj

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00