Den Sociale Hjemmepleje

Den Sociale Hjemmepleje er som udgangspunkt Københavns Kommunes hjemmepleje for borgere mellem 18 og 65 år.

Vi tilbyder hjemmehjælp, rehabilitering og hjemmesygepleje og tilrettelægger hjælpen efter dit aktuelle behov.

Bemærk: Hvis du vil søge om hjemmehjælp, så skal du kontakte hjemmeplejevisitationen.

 

Kontakt