Den Sociale Hjemmepleje

Den Sociale Hjemmepleje er Københavns Kommunes hjemmepleje for borgere mellem 18 og 65 år.

Vi tilbyder hjemmehjælp, rehabilitering og hjemmesygepleje og tilrettelægger hjælpen efter dit aktuelle behov.