Byggeaffald fra små byggeprojekter

Find ud af, hvordan du kommer af med byggeaffald i forbindelse med renovering eller ombygning af din bolig, og hvilke regler der gælder.

En del byggeaffald indeholder giftige og kræftfremkaldende stoffer, og derfor hjælper vi dig med at komme af med dit byggeaffald på en sikker måde.

Aflever byggeaffaldet på genbrugsstationen

Det meste byggeaffald fra små, private renoveringsprojekter fra hus eller lejlighed kan du aflevere på genbrugsstationen.

Når du som privatperson foretager renovering eller ombygning, er du bygherre og har dermed ansvaret for, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selv om du vælger at hyre en håndværker til at gøre jobbet for dig.

I nogle tilfælde skal du kortlægge og anmelde byggeaffaldet til kommunen

Hvis det er et større byggeri, du skal i gang med, eller det opfylder bestemte kriterier, så har du pligt til at screene og anmelde dit byggeaffald til Københavns Kommune. Det kan for eksempel være, hvis du skal renovere eller nedrive et helt hus.

Kriterierne er:

  • Byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald
  • Hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977
  • Hvis bygningen er fra før 1977, skal anmeldelsen suppleres med en kortlægning for PCB og andre miljøfarlige stoffer

Hvis dit byggeprojekt falder ind under et af disse kriterier, er det en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. Læs mere om, hvordan du anmelder byggeaffald til kommunen

Få råd og vejledning

Du er velkommen til at kontakte Københavns Kommunes byggeaffaldsvejledere på byggeaffald@tmf.kk.dk og få råd og vejledning.

Kontakt