Byggeaffald fra små byggeprojekter

Find ud af, hvordan du kommer af med byggeaffald i forbindelse med renovering eller ombygning af din bolig, og hvilke regler der gælder.

En del byggeaffald indeholder giftige og kræftfremkaldende stoffer, og derfor hjælper vi dig med at komme af med dit byggeaffald på en sikker måde.

Aflever byggeaffaldet på genbrugsstationen

Det meste byggeaffald fra små, private renoveringsprojekter fra hus eller lejlighed kan du aflevere på genbrugsstationen.

Når du som privatperson foretager renovering eller ombygning, er du bygherre og har dermed ansvaret for, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selv om du vælger at hyre en håndværker til at gøre jobbet for dig.

I nogle tilfælde skal du kortlægge og anmelde byggeaffaldet til kommunen

Når du laver nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder af bygninger eller anlæg eller dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald eller udskifter termoruder fremstillet i perioden 1950-1977, skal du som bygherre anmelde alt byggeaffald til Københavns Kommune 14 dage før opstart af byggesagen.

Du skal screene for problematiske stoffer som fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller. På baggrund af resultatet af screeningen foretages en kortlægning, i form af analyser, af bygningen eller anlægget eller berørte dele heraf.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en miljørådgiver eller et nedrivningsfirma, der har specialiseret sig i screeninger og materialeprøver. 

Læs mere om, hvordan du anmelder byggeaffald til kommunen

Få råd og vejledning

Du er velkommen til at kontakte Københavns Kommunes byggeaffaldsvejledere på byggeaffald@tmf.kk.dk og få råd og vejledning.

Kontakt