Du er her

Byggeaffald

Byggeaffald, asbest og farligt affald skal anmeldes

Før du går i gang med renovering eller nedrivning, skal du anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang når:

  • Dit byggearbejde omfatter mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller der bliver mere end et ton affald (udfyld anmeldelse) pdf
  • Du skal fjerne asbestholdige materialer (udfyld anmeldelse) pdf
  • Du skal af med farligt affald, fx. bly i maling, PCB (udfyld anmeldelse) pdf

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvenlige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.