Ordensregler på Københavns Kommunes kultur- og fritidslokationer

For at alle kan have et trygt og godt ophold, bedes du altid følge personalets anvisninger og respektere vores ordensregler.

Tak fordi du bruger Københavns Kommunes kultur- og fritidslokationer. For at alle kan have et trygt og godt ophold, bedes du altid følge personalets anvisninger og respektere følgende ordensregler:

 • Ophold eller tilstedeværelse på lokationen er tilladt, når den benyttes efter formålet.
 • Tag hensyn til andre på lokationen og udvis ikke utryghedsskabende eller anden adfærd, som kan være til gene for andre.
 • Brug af og færden på lokationen sker på eget ansvar.
 • Københavns Kommune påtager sig ikke ansvar for mistede eller efterladte ejendele.
 • Hold stedet pænt og rent. Ryd op efter dig selv og brug affaldsbeholderne.
 • Alle indendørsarealer er røgfrie (herunder e-cigaretter eller lignende).
 • Det er ikke tilladt at være påvirket af eller indtage rusmidler.
 • Indtagelse af alkohol er kun tilladt på områder, der er særligt godkendt til dette.
 • Det er ikke tilladt at sove på lokationen.
 • Kæledyr må ikke medbringes. Servicehund dog undtaget.
 • Politiet kan tilkaldes med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
 • Hærværk, tyveri og øvrige strafbare handlinger meldes altid til politiet. Anmeldelsen foretages af lokationens ledelse.
 • Personalet fortolker ordensreglerne og er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger, når ordensreglerne ikke overholdes.
 • Yderligere ordensregler vil fremgå af skiltning på lokationen.

Afvigelser fra ordensreglerne kræver en skriftlig aftale med personalet og skal kunne fremvises (fx. ved udlejninger, særlige arrangementer og lignende).

Kontakt

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V