Amager Fælled

Amager Fælled byder på natur- og dyreoplevelser for alle. Det gamle militære øvelsesareal er nu fredet til gavn for naturen.

Vild natur

Amager Fælled er et af de få steder i København, hvor du kan opleve et stort sammenhængende naturområde. På området kan du fx plukke æbler, havtorn, brombær, hyld, slåen, mirabeller og vilde urter som skvalderkål, vejbred og peberrod. 

Forskellige naturtyper

Du kan gå på opdagelse i de mange forskellige naturtyper. Der er åbne vidder og tæt krat, eng, overdrev, moser og søer. Du kan også høre nattergalens og rørdrummens karakteristiske fløjt og de mange frøers kvækken om foråret.

På Amager Fælled er der oplevelser for alle

På Amager Fælled kan du fx tage på picnic, tænde bål, lufte hund, ride, flyve med drager og modelfly, løbe, cykle og bygge huler af grene fra naturen. Tæt ved Sjællandsbroen er der også en BMX- og motocrossbane. 

Udsigtspunkter og kælketur

Inde midt på Amager Fælled finder du ”de tre høje”, hvorfra du kan se ind til centrum eller helt ud til Kalvebod Fælled. Den højeste kaldes ’skraldebjerget’, fordi den oprindeligt er lavet af deponeret affald. Højene er gode til en kælketur om vinteren.

Tidligere militært øvelsesareal

Når du går rundt på Amager Fælled i dag, kan det være lidt svært at forestille sig, at der tidligere blev skudt med alle mulige former for våbentyper og kanoner fra Faste Batteri (anlagt 1765-1770). Så tidligt som i 1680 omtales artilleriets skydeplads på Amager. Den blev først opgivet af militæret næsten 300 år senere i 1964. Amager Fælled er blevet fredet af to omgange: Kalvebodkilefredningen i 1990 og Amager Fælled-fredningen i 1994.

Amager Fælled er også...

  • Amager Fælled er hjemsted for den sjældne skærmplante brændeskærm, der i Danmark kun findes få steder på Amager.
  • Truede fuglearter som Rørdrum og Rørhøg yngler ved Grønjordssøen på Amager Fælled.
  • Der er køer på Amager Fælled fra forår til efterår. Køerne spiser ukrudt og holder vegetationen nede, så området ikke gror til.
  • En af Københavns henrettelsespladser lå på Amager Fælled. Den sidste henrettelse fandt sted i 1845.
  • Det folkelige udtryk 'Amager halshug' fortæller om Amager Fælleds uhyggelige fortid og bruges stadig, når man sværger på, at noget er sandt.
  • Amager Fælled blev i 1900-tallet brugt som losseplads, og de københavnske latriner tømtes på fælledens nordlige del. Udtrykket ’lorteøen’ stammer fra latrinernes tid. Det bruges stadig i folkemunde.

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold