Søg

Tilbud og støttemuligheder

København har en række tilbud, som henvender sig til udsatte børn og unge og deres familier.

Tilbuddene er målrettet og specialiseret indenfor den særlige problematik, som barnet, den unge og familien står i. Det er fx tilbud om familiebehandling, kontaktperson eller ophold på institution eller i plejefamilier.

De fleste af tilbuddene skal man henvises til. Kontakt Borgercenter Børn og Unge for at høre om dine muligheder for at få støtte. Hvis du allerede har en sagsbehandler, kan du kontakte denne.