Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Sundhedsplejersken på dit barns skole følger dit barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet.

Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som støtter op om skolebørns sundhed og trivsel gennem blandt andet sundhedssamtaler og undervisning. Sundhedsplejen vil samarbejde med jeres barns skole om dit barns sundhed og trivsel for bedst muligt at kunne støtte dit barn i en sund udvikling.

I kan nemt skrive til skolesundhedsplejen på skolen, enten på AULA eller på sundhedsvejen.dk.

Individuelle samtaler og undersøgelser

Indskolingssamtale i 0. klasse

Når dit barn går i 0. klasse inviteres du sammen med dit barn til en indskolingssamtale og undersøgelse. I samarbejde laver vi en vurdering af dit barns helbred og trivsel.

Sundhedsplejersken kan støtte og vejlede dig i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed og trivsel, som fx henvisning til øvrige fagpersoner eller tilbud.

Dit barn vil også blive høre- og synsprøvet, vejet og målt, og sundhedsplejersken vil undersøge dit barns motorik.

Samtale og undersøgelse i 1. klasse

Når dit barn går i 1. klasse inviteres du igen sammen med dit barn til en samtale og undersøgelse. Sammen vil vi følge op på dit barns helbred, sundhed og trivsel efter skolestart. Dit barn vil også blive målt og vejet.

Samtale og undersøgelse i 5. klasse

Når dit barn går i 5. klasse, er du som forælder også velkommen til at deltage i en samtale og undersøgelse.

Det vil primært være dit barns egen vurdering af sin trivsel og udvikling, der er omdrejningspunktet for samtalen. Dit barn vil igen blive synsprøvet, målt og vejet.

Udskolingssamtale i 8. klasse

Når dit barn går i 8. klasse tager udskolingssamtalen udgangspunkt i den unges ønsker og behov i kombination med sundhedsplejerskens viden om dit barns sundhed og helbred igennem skoletiden.

Formålet er at sikre, at der bliver fulgt op på dit barns sundhed og helbred, og at dit barn får løst eventuelle helbredsmæssige problemer, inden han eller hun forlader skolen.

Samtalen afsluttes med en undersøgelse af syn, højde, vægt og eventuelt farvesynet. 

Tilbud til skolebørn

Åben Konsultation med sundhedsplejersken

Har du eller dit barn brug for at snakke om sundhed, helbred og trivsel med en sundhedsplejerske? Sundhedsplejen tilbyder Åben Konsultation til dit barn eller dig som forælder.

Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemmet, dødsfald i nærmeste familie, prævention og meget mere.

Du kan læse på SkoleIntra eller skolens hjemmeside, hvordan du laver en aftale med skolesundhedsplejersken.

Åben Konsultation er et tilbud for børn på alle klassetrin og deres forældre.

Børn med overvægt

Er dit barn overvægtigt, eller er du bekymret for dit barns vægt? Sundhedsplejen har et særligt tilbud målrettet børn med overvægt.

Du kan kontakte sundhedsplejersken på dit barns skole for at høre mere om tilbuddet.  Du kan læse mere om tilbuddet i ’Vejen til sund vægt’.

Kontakt

Sundhedsplejen i Københavns Kommune