Priser når du skal købe eller forny et gravsted

Se hvad det koster på Københavns kirkegårde i 2024

Køb af gravsted

Alle priser er eksklusive pris for nedgravning af kiste eller urne, men inklusive pris for vedligeholdelse, blomster m.m., hvis det er obligatorisk i forbindelse med køb af gravstedet. Gravsteder med obligatorisk vedligeholdelse er markeret med * i tabellen.

Hvis andet ikke er anført, er det prisen for kistegrave i 20 år på 3 m² og prisen for urnegrave i 10 år på 1 m². Barnegravene er i 10 år på 1,5 m².

Ved en kistebegravelse skal der altid betales for gravning til en pris af 6.676,00 kr. For en urnenedsættelse er prisen for gravning 1.124,00 kr. Hvis afdøde var bosat uden for Københavns Kommune, vil der blive opkrævet et udenbystillæg på 490,00 kr. for en urne og 980,00 kr. for en kiste.

Vi sender dig et fornyelsestilbud, når det er tid

Hvis Københavns Kirkegårde har registreret en kontakt-adresse eller en digital postkasse, fremsender vi automatisk tilbud om fornyelse, når brugsretten til et gravsted udløber.

For alle priser gælder:

Det er ikke her muligt at nævne priser på alle gravstedsstørrelser, men de kan oplyses på kirkegårdskontoret på telefon 33 66 91 00.

Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2024. Priserne er inklusive moms.

 

Køb af gravsted Pris i kr. (2024)
Alle kirkegårde  
Traditionelt kistegravsted inkl. thujahæk, muld, perlesten 13.204,25
Kistefællesgravsted i græsareal med mulighed for liggesten (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 9.904,00 *
Kistefællesgravsted i græsareal uden mulighed for liggesten (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 8.720,25 *
Traditionelt urnegravsted inkl. hæk, muld, perlesten og renholdelse 8.322,00 *
Traditionelt urnegravsted inkl. hæk, muld og perlesten (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 4.347,00
Urnefællesgravsted i græsareal med mulighed for liggesten 5.631,25 *
Urnefællesgravsted i græsareal uden mulighed for liggesten (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 4.287,50 *
Askefællesgraven (de ukendtes grav) (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 3.318,50 *
Barnegravsted med hæk (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 5.003,00
Barnekistefællesgravsted (tilbydes ikke på Brønshøj Kirkegård) 2.476,00 *
- derudover tilbyder Assistens Kirkegård  
Kistegravsted på afdeling N i fælles staudebed 15.057,00 *
Urnegravsted på afdeling Malus - familiens eget æbletræ 13.595,00 *
Urnegravsted på afdeling uQ i fælles bed  13.595,00 *
- derudover tilbyder Bispebjerg Kirkegård  
Kistegravsted på muslimsk afdeling med én række kantsten 17.254,25
Urnegravsted på Engen - familiens eget træ (2 m2) 13.595,00 *
Urnegravsted på afdeling Lyra - uden religiøse symboler 8.322,00 *
Urneplads i kolumbarium (urnehal) eller urnemur (inskription obligatorisk). I urnemuren skal der derudover betales for urne, urneforplade og afslibning af plade. 2.023,00
Barnegravsted på afdeling Blomsten, Flora, Bellis, Jasmin eller Vinca 5.492,25 *
- derudover tilbyder Brønshøj Kirkegård  
Barnegravsted med buksbomhæk 8.322,00 *
- derudover tilbyder Sundby Kirkegård  
Urnegravsted i kolumbarium (inskription obligatorisk) 2.023,00
- derudover tilbyder Vestre Kirkegård  
Kistegravsted på muslimsk afdeling med én række kantsten 17.254,25
Kistegravsted på afdeling Vega - uden religiøse symboler 12.891,75
Urnegravsted på Stenhøjen i naturlige omgivelser 13.221,00 *
Urnegravsted på afdeling VEGA - uden religiøse symboler 9.857,25

* Der er obligatorisk vedligeholdelse - kirkegården passer gravstedet.

Fornyelse af gravsted Pris i kr. (2024)
Traditionelt kistegravsted på 3 m2 (5 år) 1.517,25
Kistefællesgravsted på 3 m2 med græs og liggesten (5 år) 2.476,00 *
Kistefællesgravsted på 3 m2 med græs men uden liggesten (5 år) 2.180,06 *
Traditionelt urnegravsted på 1 m2 (5 år) 2.173,50
Urnefællesgravsted på 1 m2 med græs og liggesten (5 år) 2.815,63 *
Urnefællesgravsted på 1 m2 med græs men uden liggesten (5 år) 2.143,75 *

Takstregulativ for Københavns Kirkegård og Krematorier

Kontakt

Kirkegårde og Krematorier

Frederiksborgvej 125

2400 København NV