Priser for begravelser og bisættelser

Her finder du priser på ydelser i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse ved Københavns kirkegårde, kapeller og krematorier

Alle priser er gældende 30 dage fra dags dato, dog senest til udgangen af 2024.
Priserne er inklusive moms.

Ydelse Pris
Højtidelighed og kisteopbevaring Pris i kr. (2024)
Benyttelse af Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård og af Sundby Kapel, inkl. udsmykning (½ time) 1.151,00
Benyttelse af Vestre Kirkegårds Nordre Kapel, store sal (1 time) 2.302,00
Orgelspil og sang (1 stemme) inkl. orgelsolo, akkompagnement, korsolo, præ- og postludium (½ time) 1.354,00
Orgelspil uden sang (½ time) 677,00
Benyttelse af orgel ved medbringelse af egen organist 131,00
Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes, pr. påbegyndt uge 361,00
Kremation og urner  
Kremering, voksen 3.232,00
Kremering, barn under 15 år 1.616,00
Hvid øko-urne 235,00
Forsendelse af urne 213,65
Urne til urnemur 500,00
Forplade til urnemuren (lille) NB Der opkræves derudover også for inskription  1800,00
Forplade til urnemuren (stor) NB Der opkræves derudover også for inskription 2250,00
Gravning  
Gravning af kistegrav, 3 m2 6.676,00
Gravning af barnegrav (kistemål 0,5 - 1,10 m), 1.5 m2 3.338,00
Gravning af barnegrav (kistemål maks. 0,5 m) 1.669,00
Gravning af urnegrav/urnegrav med græs 1.124,00
Gravning af askefællesgrav 431,00
Opgravning af urne 1.124,00
Opgravning af kiste efter regning
Udenbys tillæg  
Udenbys tillæg pr. fredningsår 49,00

 

Takstregulativ for Københavns Kirkegårde og Krematorier

Kontakt

Kirkegårde og Krematorier

Frederiksborgvej 125

2400 København NV