Sprogvurdering når dit barn ikke er indmeldt i børnehave

Alle børn i alderen 3-6 år, der ikke går i børnehave, vil blive indkaldt til en obligatorisk sprogvurdering. Dette sker ifølge Dagtilbudsloven.

Spørgsmål og svar om sprogvurdering

Vis alle

Hvad er en sprogvurdering?

En sprogvurdering er en test af dit barns sprog og et redskab, der gør det muligt at følge den sproglige udvikling hos dit barn og at identificere dit barns sproglige udfordringer og ressourcer.

Sprogvurderingen af dit barn tager ca. 30 minutter.

Hvornår skal mit barn sprogvurderes?

Dit barn skal sprogvurderes, når det er 3 år.

Hvis dit barn er mellem 3 og 6 år og du lige er flyttet til kommunen, skal dit barn sprogvurderes, hvis dette ikke er sket tidligere.

Hvordan foregår en sprogvurdering?

Du vil modtage et brev fra Børne- og Ungdomsforvaltningen med indkaldelse til sprogvurdering, når dit barn er 3 år.

Hvis dit barn har dansk som modersmål foregår sprogvurderingen i den lokale områdeforvaltning, og det er en talepædagog, som foretager sprogvurderingen.

Hvis dit barn taler et andet sprog end dansk hjemme i familien foregår sprogvurderingen i en af kommunens sprogvurderingsenheder, som er placeret i nærheden af din bolig. Sprogvurderingen foretages af en pædagog, som har særlige kompetencer i at sprogvurdere børn med flere sprog.

Selve sprogvurderingen vil foregå som en leg og samtale med barnet, hvor barnets svar registreres. Efter sprogvurderingen vil du sammen med pædagogen snakke om sprogvurderingens resultat og hvordan barnets sprogtilegnelse understøttes.

Hvad sker der når mit barn har brug for sproglig støtte?

Sprogvurderingen viser om dit barn har brug for en målrettet indsats, der understøtter dit barns sprogtilegnelse.

Hvis dit barn har dansk som modersmål, vil du som forælder modtage rådgivning og vejledning i forhold til barnets sprogtilegnelse og vejledning i forhold til eventuel optagelse i dagtilbud af tale-høre konsulenten, der har sprogvurderet dit barn.

Hvis dit barn taler et andet sprog end dansk hjemme i familien, skal barnet modtage sprogstimulering i 30 timer om ugen i et dagtilbud, hvis barnet ikke bliver indmeldt i en almindelig plads i et dagtilbud. Du vil modtage rådgivning om, hvordan du bedst kan understøtte barnets sprogtilegnelse hjemme af pædagogen, der har sprogvurderet dit barn.

Når dit barn skal modtage sprogstimulering i en 30 timers plads i et dagtilbud, vil du få rådgivning om, hvordan pladsen skal benyttes, og du skal sammen med pædagogen, der har sprogvurderet dit barn udfylde en tilmeldingsblanket. 30 timers sprogplads er gratis.

Hvorfor skal mit barn sprogvurderes?

Sprogvurderingen af dit barn er obligatorisk ifølge Dagtilbudslovens §11 og 12.

Sprogstimulering er obligatorisk, når sprogvurderingen viser, at dit barn har behov for sprogstimulering, og kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis dit barn ikke bliver sprogvurderet eller modtager sprogstimulering, når barnet har behov, ifølge Dagtilbudsloven §11 og §12

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen