Sprogvurdering når dit barn går i børnehave

Når dit barn bliver 3 år gammelt, vil dit barn blive sprogvurderet af en pædagog i børnehaven, hvis der er formodning om at dit barn kan have behov for sprogstimulering. Dette sker ifølge Dagtilbudsloven.

Spørgsmål og svar om sprogvurdering i børnehaven

Vis alle

Hvad er en sprogvurdering?

En sprogvurdering er en test af dit barns sprog og et redskab, der gør det muligt at følge den sproglige udvikling hos dit barn og at identificere dit barns sproglige udfordringer og ressourcer.

Selve sprogvurderingen vil foregå som en leg og samtale med dit barn, hvor barnets svar registreres. Efter sprogvurderingen vil du sammen med pædagogen snakke om sprogvurderingens resultat og hvordan barnets sprogtilegnelse understøttes.

En sprogvurdering tager ca. 30 minutter.

Hvornår skal mit barn sprogvurderes?

Når dit barn er omkring 3 år (mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder), vil du blive informeret af en pædagog i børnehaven om, at dit barn skal sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at dit barn kan have behov for sprogstimulering.

Sprogvurderingen finder sted i dit barns børnehave og foregår sammen med en pædagog i børnehaven, der kender dit barn godt.

Inden skolestart bliver dit barns dansksproglige udvikling igen vurderet, og du bliver som forælder tilbudt en afsluttende samtale. Denne samtale bliver tilbudt alle forældre.

Hvorfor skal mit barn sprogvurderes?

Dit barn skal sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at dit barn kan have behov for sprogstimulering ifølge Dagtilbudsloven.

Mange børnehaver vælger at sprogvurdere alle børn for at sikre en målrettet sproglig indsats og for at tilrettelægge et godt sprogligt læringsmiljø, som tilgodeser alle børn.

Hvad sker der når mit barn har brug for sproglig støtte?

Sprogvurderingen viser om dit barn har brug for en målrettet indsats, der understøtter dit barns sprogtilegnelse. Barnets sprogtilegnelse tilrettelægges i samarbejde med dig, som forælder, og finder sted i barnets børnehave.

Hvad sker der når mit barn skifter børnehave?

For at dit barn skal modtage en sammenhængende og målrettet sprogindsats, følger sprogvurderingen automatisk barnet, når dit barn skifter børnehave og når dit barn skal i skole i Københavns Kommune

Skal forældre give samtykke til sprogvurdering af deres barn?

Ja forældre skal give samtykke til sprogvurderingen. Når dit barn starter i børnehave indhenter børnehaven samtykke til sprogvurderingen.

Der er dog undtagelser i henhold til Dagtilbudsloven §11.stk. 1, som beskriver at kommunen har ansvaret for, at der skal gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om at barnet kan have brug for sprogstimulering.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen