Søg

Obligatoriske sprogvurderinger og læringstilbud

Læs om sprogvurderinger af dit barn i børnehave og hvis barnet ikke går i børnehave. Og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder.

Sprogvurdering når dit barn går i børnehave

Når dit barn bliver 3 år gammelt, vil dit barn blive sprogvurderet af en pædagog i børnehaven, hvis der er formodning om at dit barn kan have behov for sprogstimulering. 

Sprogvurdering når dit barn ikke er indmeldt i børnehave

Hvis dit barn ikke går i børnehave og er i alderen 3-6 år, bliver barnet indkaldt til en obligatorisk sprogvurdering.

Obligatorisk læringstilbud, når dit barn ikke er indmeldt i vuggestue eller dagpleje

Hvis du bor i et udsat boligområde sammen med dit 1-årige barn, så gælder reglerne om obligatorisk læringstilbud.