Kom godt i gang med delebiler

En delebil er et alternativ til at eje sin egen bil. Bliv klogere på, hvordan du bliver medlem af en delebilsordning eller vær med til at starte en ny ordning.

I Københavns Kommune opretter vi løbende flere parkeringspladser til delebiler. Det skal være med til at øge antallet af delebiler i byen og gøre det lettere at finde en parkeringsplads til delebiler.

Du skal være medlem af en delebilsordning for at komme i gang med at bruge en delebil. Der er forskellige muligheder alt efter, hvad dit behov er. Du kan læse mere om de forskellige ordninger på denne side, eller du kan besøge de enkelte operatørers hjemmesider.

Delebilsordninger i København

Der findes forskellige delebilsordninger, som du nemt kan tilmelde dig. I Københavns Kommune er der fire typer delebilsordninger. 

Info om de forskellige typer delebiler

Vis alle

Delebiler med fast stamplads

Delebilerne holder på faste parkeringspladser, også kaldet stampladser. Her skal du hente og aflevere bilen på samme plads.

Delebiler uden fast stamplads

Delebiler uden fast stamplads har ikke faste parkeringspladser, og du kan derfor afhente dem et sted og aflevere dem et andet sted inden for bilens operationsområde. Er det en elbil, kan du også parkere den på pladser reserveret til elbiler eller el-delebiler. Delebiler uden fast stamplads kaldes nogle steder for bybiler.

Nabo-til-nabo-biler

Nabo-til-nabo-biler er bildeling mellem private, hvor ejere af private biler udlejer deres bil til andre. Udlejningen bliver typisk koordineret på en online platform eller en app.

Samkørsel

Her er konceptet, at man deler en biltur ved at køre sammen. En bilist (tur-udbyderen) tilbyder en planlagt tur til andre. Samkørsel bliver typisk arrangeret på en online platform eller en app. 

Bliv klogere på operatørerne 

Læs mere om de forskellige delebilsordninger på operatørernes hjemmesider: 

Parkering af delebiler i København

Du kan læse mere om regler for parkering af delebiler og se, hvor Københavns Kommune har reserveret parkeringspladser til delebiler her: Parkering af delebiler i København

Start din egen delebilsordning

Din boligforening - eller anden lokal organisering - kan stifte en delebilsordning, der er skræddersyet til jeres behov.

Studier viser, at en delebil med fast stamplads erstatter op til 10 privatbiler. Hvis der er kamp om p-pladserne hos jer, kan det være en god idé at undersøge, om nogle beboere ønsker at skifte egen bil ud med en delebil.

Råder jeres forening over egne parkeringspladser, kan I reservere plads til en delebil eller en el-delebil. Det kan ske i samarbejde med operatører eller ved at stifte egen delebilsordning. 


Delebilsordning i virksomheder

Virksomheder kan opnå en fordel ved at bruge delebiler til tjenestekørsel. Delebiler kan reducere virksomhedens flåde, dvs. antal af egne køretøjer. Virksomheder kan indgå samarbejdsaftaler med delebilsoperatører og dedikere egne p-pladser til delebiler, så det bliver nemmere for medarbejderne at bruge delebil i arbejdstiden. 

Jeres virksomhed kan også bidrage til at øge antallet af delebiler i byen. I kan dedikere en p-plads til en delebil, som kan bruges af andre i tidsrum, hvor virksomhedens medarbejdere ikke bruger pladsen. Dermed gør I det det mere attraktivt for byens borgere at bruge delebil.

Din virksomhed kan kontakte delebilsoperatører for at høre mere om deres virksomhedsordninger.

Mål om CO2-neutralitet

Københavns Kommune arbejder på at skabe en by hvor den transport, der fylder mindst og har det mindste aftryk på klima og miljø, også er det mest oplagte valg. Dertil hører fremme af delebilisme.

Læs mere om Københavns Kommunens arbejde for at fremme delebilisme i handlingsplanen. 

Handlingsplan for delebilisme 2022-2025  

Har du spørgsmål? Skriv til os

Mobilitet

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold