Typiske spørgsmål om økonomisk hjælp

Hvad er mit kontanthjælpsloft? Har jeg ret til at holde ferie? Hvad betyder 225-timersreglen for mig? Find svar på de typiske spørgsmål om kontanthjælp og anden økonomisk hjælp på denne side.

Typiske spørgsmål om kontanthjælp og anden økonomisk hjælp

Vis alle

Har jeg ret til økonomisk hjælp?

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før du har ret til økonomisk hjælp. En række af betingelserne er fx:

  • Du skal være aktivt jobsøgende – og dermed stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Din ægtefælle skal ikke kunne være i stand til at forsørge dig.
  • Du eller din ægtefælle må ikke have en formue, som kan dække jeres økonomiske behov. Formue er fx opsparing, friværdi i ejerbolig eller bil.

Hvis du er i tvivl om, hvordan din opsparing eller boligforhold kan påvirke din ret til økonomisk hjælp, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden under "Kontakt".

Hvor mange penge kan jeg få udbetalt?

Der er mange forskellige faktorer, der afgør, hvor mange penge du kan få udbetalt. Det afhænger blandt andet af din alder, om du hjemmeboende, om du har børn, om du er gift osv.

Hvordan søger jeg om kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp?

Du søger om kontanthjælp og anden økonomisk hjælp digitalt. Det kan du læse mere om på vores side.

Når du søger om økonomisk hjælp, tager vi stilling til, hvilken slags økonomisk hjælp du kan få. Overordnet inddeler vi den økonomiske hjælp i 4 forskellige typer:

Hvor kan jeg se, hvor meget får jeg udbetalt?

Din økonomiske hjælp bliver udbetalt bagudrettet den sidste hverdag i måneden. Du kan se din forventede udbetaling på borger.dk.

Sådan gør du

Hvorfor har jeg ikke fået udbetalt min økonomiske hjælp?

Din økonomiske hjælp bliver udbetalt bagudrettet den sidste hverdag i måneden.

Hvis du har haft en indtægt (fx løn), får du udbetalt din økonomiske hjælp, senest 5 hverdage efter vi har modtaget dokumentationen på din indtægt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du stadig ikke har fået udbetalt din økonomiske hjælp. Find vores kontaktoplysninger nederst på siden under "Kontakt".

Hvad er mit kontanthjælpsloft?

Når du modtager økonomisk hjælp, får du et loft over, hvor meget du maksimalt kan modtage i offentlige ydelser. Overstiger dine samlede ydelser dette loft, vil din særlige støtte og boligstøtte blive reduceret.

Hvis din boligstøtte eller særlige støtte bliver reduceret på grund af kontanthjælpsloftet, vil du få et brev fra Udbetaling Danmark – det er nemlig dem, der beregner dette.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan dokumentere 225 timers arbejde?

Hvis du ikke kan dokumentere, at du har arbejdet 225 timer de seneste 12 måneder i et almindeligt ustøttet job, kan det få konsekvenser for din økonomiske hjælp.

Konsekvenserne afhænger blandt andet af, om du er gift eller ej.

Hvis du ikke er gift, kan din økonomiske hjælp blive sat ned. Hvis du er gift, kan din økonomiske hjælp bortfalde helt.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Du skal huske at ringe til jobcentret, hvis du bliver syg og dermed ikke kan holde møde med os, møde i dit aktiveringstilbud osv.

Telefonen åbner kl. 08.00 for sygemelding. Ring til os på tlf. 82 56 56 82.

Hvis du er sygemeldt i længere tid

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal du sammen med dit jobcenter afklare, hvad din sygdom betyder for dine muligheder for at komme i arbejde.

Jeg begynder på en uddannelse, hvordan foregår overgangen fra økonomisk hjælp til SU?

Din økonomiske hjælp bliver udbetalt bagudrettet, mens din SU er forudbetalt. Det betyder, at du ikke har ret til den optjente økonomiske hjælp, som ligger i måneden inden, hvor du begynder på din uddannelse.

Eksempel

Du modtager uddannelseshjælp den 31. august for august måned. Denne udbetaling skal dække dine faste udgifter og leveomkostninger i september.

Du får samtidig udbetalt SU den 1. september for september måned – som også skal dække dine faste udgifter og leveomkostninger i september. Du vil derfor ikke have ret til den optjente uddannelseshjælp for august måned.

Husk derfor at kontakte dit jobcenter

Husk at kontakte jobcentret for at fortælle dem, at du begynder på en uddannelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er flyttet til Københavns Kommune og modtog økonomisk hjælp i min gamle kommune?

Du skal søge om økonomisk hjælp på ny – også selvom du har modtaget økonomisk hjælp i din gamle kommune.

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00