Økonomisk hjælp til indsatte

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du er varetægtsfængslet eller afsoner en dom.

Søg økonomisk hjælp til indsatte

Du kan blandt andet søge hjælp til

  • løbende boligudgifter, hvis du ikke selv er i stand til at betale dem
  • opbevaring af dine møbler
  • anskaffelse af tøj i forbindelse med udgang eller løsladelse.
  • Hvis du har ret til hjælp, overfører vi som hovedregel pengene direkte til dit boligselskab, eludbyder osv.

Hvis du ikke har MitID 

Har du ikke adgang til MitID, kan du udfylde nedenstående ansøgning og sende den og dokumentation til vores adresse på:

Ydelsesservice
Att. Afdeling for Ansøgning og Udbetaling 
Postboks 210
1502 København V.

Ansøgningsskema til økonomisk hjælp - hvis du ikke har MitID

Typiske spørgsmål

Vis alle

Hvornår får jeg svar?

Der kan gå op til 21 hverdage, fra det øjeblik vi har modtaget din ansøgning og al den nødvendige dokumentation, til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Normalt går det dog hurtigere.

Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, modtager du automatisk et svar fra os.

Hvordan beregner I min hjælp?

Din økonomiske hjælp er afhængig af en række forskellige forhold. Derfor er det svært at give en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi beregner præcis din hjælp.

Vi skal altid bruge dokumentation for dine boligudgifter, fx husleje, varme, el. Og vi skal også altid bruge dokumentation for dine indtægter fx dusørsedler.

Vi brug oplysningerne for hver måned for at kunne beregne dit tilskud korrekt. Du skal derfor være meget opmærksom på at få sendt dine dusørsedler ind løbende til os.

Har du særlige spørgsmål til beregning af din hjælp, er du velkommen til at ringe til os. Du finder vores kontaktoplysninger under ”Kontakt”.

Hvad gør jeg, hvis jeg er varetægtsfængslet?

Hvis din bolig bør bevares til efter din løsladelse, så yder vi normalt hjælp til dine boligudgifter under din varetægtsfængsling, indtil der er faldet dom.

Når der er afsagt dom, afhænger eventuel fortsat hjælp af, hvor lang den forventede afsoning vil være.

Hvad gør jeg, hvis jeg afsoner en dom?

Hvis du har fået en kortvarig dom, vil vi ofte yde hjælp til dine boligudgifter, indtil du løslades.

Hvis du har fået en længerevarende dom, kan vi i særlige tilfælde yde hjælp til opbevaring af dine møbler, hvis vi har besluttet ikke at yde hjælp til dine boligudgifter. Vores vurdering om at hjælpe med at dække dine udgifter til opbevaring af møbler vurderes ud fra, om der er behov for dette, af hensyn til din tilværelse når du bliver løsladt.

Er der noget, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg var gift/samlevende inden indsættelsen?

Boede I i en lejebolig, har din ægtefælle/samlever mulighed for at søge om boligstøtte/forhøjelse af boligstøtte hos Udbetaling Danmark.

Har I børn, har din ægtefælle/samlever mulighed for at søge om børnetilskud, hvis din indsættelse varer mere end 3 måneder. Ansøgningen om børnetilskud skal rettes til Udbetaling Danmark.

Hvad sker der, når jeg bliver løsladt?

Hvis du modtager hjælp, skal du give os besked, når du kender løsladelsestidspunktet. Vores telefonnummer er 82 56 56 82.

Har du ingen indtægt, når du løslades, har du mulighed for at søge om kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp. Du kan kontakte Jobcenter København for at melde dig ledig, allerede før du bliver løsladt. Herefter har du mulighed for at ansøge om kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp på vores hjemmeside.

Har du fået tilbudt en ny bolig i forbindelse med din løsladelse, kan du desuden søge om et lån til boligindskud.

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse

Postboks 210

1502 København V