Hvis du er selvstændig og ønsker økonomisk hjælp

Som selvstændig kan du sommetider have ret til at få økonomisk hjælp. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt.

Som hovedregel kan du regne med, at hvis din virksomhed er aktiv, så har du som udgangspunkt ikke ret til økonomisk hjælp. Det skyldes, at du med en aktiv virksomhed, som oftest ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket er et af kravene for at kunne få økonomisk hjælp.

Hvornår har selvstændige ret til økonomisk hjælp?

For at have ret til økonomisk hjælp skal du have været ude for ændringer i dine egne forhold, som gør, at du ikke længere kan forsørge dig selv og din familie.

Dette kunne eksempelvis være, at du er for syg til at arbejde i din virksomhed, at du har lukket/er ved at lukke din virksomhed, eller andre ændringer, der gør, at du ikke længere kan arbejde i din virksomhed.

Du har ikke ret til økonomisk hjælp, hvis der derimod er tale om ændringer i din virksomheds forhold. Dette kunne eksempelvis være en indtægtsnedgang på grund af covid-19, konjunkturer, finanskrise eller andre driftsmæssige omlægninger.

Hvornår er man selvstændig?

Du vil blive betragtet som selvstændig, hvis du selv styrer din arbejdstid og arbejdsopgaver. Hvis du har et aktivt CVR-nummer, vil det klart tale for, at du er selvstændig, men du kan også være selvstændig, selvom du ikke har et CVR-nummer.

Når vi skal vurdere, om du er selvstændig, vil vi blandt andet kigge på, om formålet med din virksomhed er at forsørge dig selv, og om din virksomheds omfang vil forhindre dig i at tage imod et fuldtidsarbejde.

Hvis man modtager økonomisk hjælp, skal man stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket ofte ikke er foreneligt med at drive selvstændig virksomhed.

Kan du få hjælp, når din virksomhed er under afvikling?

Du kan have ret til økonomisk hjælp, hvis du er i gang med at afvikle din virksomhed. I den forbindelse er det afgørende, at du standser al aktivitet i virksomheden og stiller dig fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

I vores vurdering vil vi blandt andet lægge vægt på, at du lukker dit CVR-nummer, opsiger evt. lejede lokaler, lukker evt. hjemmeside og stopper markedsføring på sociale medier m.m.

 

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Onsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

Postadresse

Postboks 210

1502 København V