Søg

Gårdhaver

Læs her, hvis I ønsker en fælles grøn gårdhave

Ventelisten er lukket indtil 2022

Der er lukket for optagelse af nye karréer på ventelisten indtil 2022. Vi opdaterer siden, så snart vi ved mere. 

Fra venteliste til færdig gårdhave

Hvordan kommer vi på venteliste?

Skriv til os

Du skal skrive til os hvis du ønsker at komme på venteliste (se kontaktinfo nederst på siden)

Kriterier for at komme på venteliste

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at karréer, som allerede er på ventelisten, prioriteres efter nye kriterier:

De nye kriterier for udvælgelse fra ventelisten er:

  • Projekter i et udsat byområde eller i igangværende områdefornyelser 
  • Projekter med særligt klimatilpasningspotentiale 

 

Hvad sker der, når vi er kommet på venteliste?

Et flertal skal være for projektet

Når jeres gård når frem på ventelisten, udarbejder vi en skitse til gårdhaven i samarbejde med landskabsarkitekter og andre rådgivere. Skitsen skal gennem en afstemning i jeres karre:

Processen er: 

Skitsen skal gennem en afstemning i jeres karré: Vær opmærksom på, at mere end 2/3 af beboere, ejere og erhvervsdrivende skal være for gårdhaven.

Projektet skal godkendes af et politisk udvalg.

Du kan få indflydelse på projektet

Uanset om du stemmer for eller imod en fælles gårdhave, har du mulighed for at være med til at præge udformningen af gårdhaven, når du deltager i projektet fra start.

Når forslaget er politisk besluttet, er der en 6 ugers ankeperiode, læs klagevejledning.

Hvad sker der, mens vores gårdhave bliver etableret?

Anlægsperioden varer ca. 4-6 måneder, og i den periode kan I ikke benytte gården. Skrald og cykler skal derfor stå udenfor gården.

 

Hvad sker der, når vores gård er færdig?

Et gårdlaug bliver nedsat

Når gårdhaven er færdig, overdrager kommunen den til beboerne og nedsætter et gårdlaug. Det er gårdlaugets opgave at sætte rammerne for, hvordan fællesskabet kan udfoldes i gårdhaven.

Ændringer i vedtægter eller gårdhaven

Hvis I laver I ændringer i jeres vedtægter, skal de godkendes af Københavns Kommune. Omfattende ændringer i gårdanlægget, som fx at fælde træer, skal også godkendes, så fællesskabet i gården sikres. Skriv til os hvis I ønsker ændringer til gårdhaven.

Kontakt

Gårdhaver

Islands Brygge 37

Postboks 339

2300 København S