Københavns gårdhaver

Læs her, hvis I ønsker en fælles grøn gårdhave

Ventelisten er lukket for optagelse af nye karréer

Vi forventer, at ventelisten åbnes igen i 2023. Siden opdateres, så snart vi ved mere

Fra venteliste til færdig gårdhave

Vis alle

Hvordan kommer vi på venteliste?

Skriv til os

Du skal skrive til os hvis du ønsker at komme på venteliste (se kontaktinfo nederst på siden)

Kriterier for at komme på venteliste

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at karréer, som allerede er på ventelisten, prioriteres efter nye kriterier:

De nye kriterier for udvælgelse fra ventelisten er:

  • Projekter i et udsat byområde eller i igangværende områdefornyelser 
  • Projekter med særligt klimatilpasningspotentiale 

 

Hvad sker der, når vi er kommet på venteliste?

Et flertal skal være for projektet

Når jeres gård når frem på ventelisten, udarbejder vi en skitse til gårdhaven i samarbejde med landskabsarkitekter og andre rådgivere. Skitsen skal gennem en afstemning i jeres karre:

Processen er: 

Skitsen skal gennem en afstemning i jeres karré: Vær opmærksom på, at mere end 2/3 af beboere, ejere og erhvervsdrivende skal være for gårdhaven.

Projektet skal godkendes af et politisk udvalg.

Du kan få indflydelse på projektet

Uanset om du stemmer for eller imod en fælles gårdhave, har du mulighed for at være med til at præge udformningen af gårdhaven, når du deltager i projektet fra start.

Når forslaget er politisk besluttet, er der en 6 ugers ankeperiode, læs klagevejledning.

Hvad sker der, mens vores gårdhave bliver etableret?

Anlægsperioden varer ca. 4-6 måneder, og i den periode kan I ikke benytte gården. Skrald og cykler skal derfor stå udenfor gården.

 

Hvad sker der, når vores gård er færdig?

Et gårdlaug bliver nedsat

Når gårdhaven er færdig, overdrager kommunen den til beboerne og nedsætter et gårdlaug. Det er gårdlaugets opgave at sætte rammerne for, hvordan fællesskabet kan udfoldes i gårdhaven.

Ændringer i vedtægter eller gårdhaven

Hvis I laver I ændringer i jeres vedtægter, skal de godkendes af Københavns Kommune. Omfattende ændringer i gårdanlægget, som fx at fælde træer, skal også godkendes, så fællesskabet i gården sikres. Skriv til os hvis I ønsker ændringer til gårdhaven.

Nyttige links til etablerede gårdhaver

Vis alle

Tilskud og puljer

Gårdlaug og borgere i øvrigt kan søge tilskud/puljer til fremme af biodiversitet mm. i etablerede gårdhaver hos:

Derudover kan vi anbefale at spørge dit kvarters Miljøpunkt og Lokaludvalg, om de har de relevante puljer at søge.

Gårdhaveparametrene

Gårdhaveparametrene kan bruges som inspiration, hvis der skal laves ændringer i en eksisterende gårdhave. Gårdhaveparametrene er udviklet til Københavns Kommunes gårdhaveteam, og vi bruger det i arbejdet med at udvikle nye gårdhaver. Gårdhaveparametrene er et kvalitativt værktøj, der tager dig igennem forskellige overvejelser og parametre, som alle har betydning for, hvor velfungerende gårdhaven bliver.

Læs mere om gårdhaveparametrene 

Kontakt

Gårdhaver

Islands Brygge 37

Postboks 339

2300 København S