Bor du i en usund bolig?

Byens boliger skal være sunde og sikre at bo og færdes i. Det er vigtigt for dit helbred som beboer, og væsentligt for at forlænge byggeriets levetid.

Usunde boliger

Usunde boliger kan opstå ved forkert brug og manglende vedligehold, eller fordi standarden for boligbyggeri har udviklet sig, siden ejendommen blev opført.

Boligbyggeri hvor manglende vedligehold kan medføre fare, fx:

  • Boliger med indeklimaproblemer, fx sundhedsskadelige svampe
  • Boliger med råd i bærende konstruktioner

Boligbyggeri der ikke er tidssvarende, fx:

  • Kælderboliger
  • Boliger med fælles, udeliggende wc-rum
  • Boliger med utilstrækkelige flugtveje, fx korridorejendomme

Kontakt din udlejer eller ejendommes ejer

Hvis du har mistanke om, at du bor i en usund bolig, skal du starte med at kontakte din udlejer eller ejendommens ejer.

Kontakt kommunen hvis byggeriet er ulovligt

  • Byggeriet er opført ulovligt, fx når klimaskærmen ikke er udført korrekt
  • Byggeriet er ombygget ulovligt, fx når ventilationskanaler er blændet
  • Byggeriet bruges ulovligt, fx når lejemålet ikke er godkendt til bolig
  • Byggeriet har væsentlige vedligeholdelsesmangler, fx når bærende konstruktioner er svækkede grundet fugt

På baggrund af din henvendelse, vurderer vi, om byggeriet er ulovligt.

Vi kan ikke påtale adfærd, fx fugtgener, fordi du tørrer tøj indendørs, eller råd i din vindueskarm på grund af manglende vedligehold.

Sådan anmelder du ulovlig beboelse og byggeri der ikke er sundt og sikkert

Boligkommissionen

I helt særlige tilfælde vil de sundhedsfarlige forhold i en bolig være så omfattende, at Boligkommissionen kan nedlægge forbud mod at bruge boligen.

Læs Boligkommissionens afgørelser om usunde boliger og find kontaktoplysninger

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00