Regler for bopælspligt i København

Find ud af hvilke boliger, der har bopælspligt, og hvornår det er tilladt at have en pendlerbolig i København.

Vi fører kontrol med boliger i København, så vi sikrer, at boligerne bliver brugt, og ikke står tomme eller kun bruges delvist.

I den forbindelse gælder følgende:

 • En bolig skal senest meldes tom 6 uger efter sidste fraflytning.
 • En bolig må ikke bruges til lejlighedsvis beboelse
 • En bolig må ikke bruges til erhvervsformål
 • En husstand må ikke bruge mere end én bolig i Hovedstadsområdet og tilstødende kommuner.

Tomme boliger og bopælspligt

Vis alle

Din pligt som ejer til at melde din bolig tom

Som ejer har du pligt til at melde din bolig tom senest 6 uger efter sidste fraflytning. Du melder din bolig tom ved at sende en mail til boligregulering@kk.dk.

Står din bolig tom pga. en af nedenstående årsager, kan du få en frist til at genoptage beboelsen. Kan fristen ikke overholdes, er det muligt at få den forlænget.

Gyldige grunde til tomme boliger:

 • større ombygning
 • hvis boligen er til salg
 • hvis der er indgået lejeaftale med indflytning senere end 6 uger efter sidste fraflytning
 • hvis boligen er solgt med overtagelse senere end 6 uger efter sidste fraflytning.
 • generel renovering/istandsættelse
 • brugers midlertidige fravær fra boligen

Har du mistanke om en tom bolig

Hvis du som borger, forening eller lignende oplever, at en bolig ikke benyttes til helårsbeboelse, må du meget gerne anmelde boligen.

I anmeldelsen er det vigtigt at oplyse den fulde adresse på den bolig, du ønsker at melde tom og redegøre for årsagerne til din mistanke.

Send anmeldelsen til boligregulering@kk.dk

Hvis du sender en anmeldelse, og dit navn fremgår, kan vi ikke garantere anonymitet ved en eventuel aktindsigtsanmodning.

Boliger med krav om helårsbeboelse (bopælspligt)

Boliger, der har været benyttet til helårsbeboelse indenfor de seneste 5 år, enten med tilmelding til Folkeregisteret og/eller med mere end 180 overnatninger årligt af en husstand, er omfattet af reglerne om bopælspligt.

Den 1. maj 2019 trådte nye regler i kraft for udlejning af helårsboliger. Reglerne giver mulighed for at udleje egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål (m.v.) i 30 dage pr. kalenderår og 70 dage, hvis udlejningen foregår gennem en formidler. Der kan dog i bolig-, ejer- og andelsforeninger være vedtaget mere restriktive regler om korttidsudlejning end lovgivningen foreskriver. Du bør derfor altid tjekke din ejendoms vedtægter, uanset om du er lejer, ejer eller andelshaver, for regler om udlejning/fremleje.

Kontrollen med korttidsudlejning til ferie- og fritidsformål er placeret hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Hvis du har spørgsmål angående reglerne om korttidsudlejning, kan du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 3330 7010 eller mail sommerhusloven@plst.dk.

Find lovgivning om korttidsudlejning på retsinformation.dk.

Boliger uden krav om helårsbeboelse (bopælspligt)

De fleste boliger i Københavns Kommune skal benyttes til helårsbeboelse.

Boliger, der ikke kan konstateres benyttet til helårsbeboelse inden for de seneste 5 år, er som hovedregel ikke omfattet af bestemmelserne i Lov om boligforhold. Er du i tvivl om, hvorvidt en bolig er omfattet af reglerne, kan du skrive til boligregulering@kk.dk 

Boliger uden bopælspligt skal anvendes efter bestemmelserne i plangrundlaget. Fx må boliger, der er beliggende i områder, hvor der er fastsat krav om helårsbeboelse, ikke anvendes til ferieformål.

Hvis en bolig har stået tom længe i forbindelse med en byggesag eller et salg, er dette ikke ensbetydende med at bestemmelserne i Lov om boligforhold om helårsbeboelse kan frafaldes.

Hvis boligen tages i brug til helårsbeboelse i mere end 180 dage på et år, fx dokumenteret med folkeregistertilmelding, vil boligen blive omfattet af reglerne i Lov om boligforhold.

Ejer har pligt til selv at undersøge om en bolig er taget i brug til helårsbrug, med tilmelding, ved at indhente en husejerattest hos folkeregistret.

For nyopførte boliger og kommende boligbyggeri kan bestemmelserne i Lov om boligforhold desuden træde i kraft 6 uger efter afslutning af byggeriet, hvis lokalplanen for området er vedtaget efter 1.1.2021.

Midlertidigt fravær fra egen bolig

Du kan få en accept på fravær fra din bolig i op til 4 år fx i forbindelse med:

 • Udstationering
 • Sygdom
 • Uddannelse
 • Rekreationsophold
 • Militærtjeneste

For at få accept på fraværet skal du sende en ansøgning til boligregulering@kk.dk, hvori du oplyser:

 • Adressen i København
 • Forventet tid væk fra boligen
 • Årsag til fravær

”Pendlerbolig” (sekundær bolig i København)

Det er tilladt at have en sekundær bolig i København, hvis den benyttes til mere end 180 overnatninger årligt og du har primær bolig uden for Region Hovedstaden (dog ikke Bornholm) samt i kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød eller Stevns.

For at få din bolig godkendt som sekundær bolig skal du sende en ansøgning til boligregulering@kk.dk, hvori du oplyser:

 • Adressen i København
 • Adressen, hvor du er folkeregistertilmeldt (din folkeregisteradresse)
 • Antal forventede overnatninger på årsbasis i København
 • Årsag til ønsket om at beholde din nuværende tilmelding til Folkeregisteret

Beboerlicens til pendlerbolig

Find ud af, hvordan du søger om en beboerlicens til parkering ved din pendlerbolig.

Korttidsudlejning

Den 1. maj 2019 trådte nye regler i kraft for korttidsudlejning af egen helårsbolig til ferie og fritidsformål. Reglerne giver mulighed for at udleje en helårsbolig til ferie- og fritidsformål i 30 dage pr. kalenderår og 70 dage, hvis udlejningen foregår gennem en formidler. Der kan dog i bolig-, ejer- og andelsforeninger være vedtaget mere restriktive regler om korttidsudlejning end lovgivningen foreskriver.

Find lovgivning om korttidsudlejning på retsinformation.dk

Hvis du har en formodning om, at der foregår ulovlig korttidsudlejning af en bolig, kan du anmelde forholdet til kommunen ved at skrive til boligregulering@kk.dk.

Hvis du sender en anmeldelse, og dit navn fremgår, kan vi ikke garantere anonymitet ved en eventuel aktindsigtsanmodning.

Vi kan undersøge om anvendelsen af boligen følger reglerne om helårsanvendelse ifølge Lov om boligforhold § 3-7. Vi har dog ikke hjemmel til at regulere eventuel korttidsudlejning. Denne opgave varetages af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Når vi har undersøgt om anvendelsen følger reglerne om helårsanvendelse, videresender vi derfor anmeldelser om korttidsudlejning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Hvis du har yderligere spørgsmål angående reglerne omkring korttidsudlejning, skal du kontakte Plan- og Landdistriktsstyrelsen på tlf. 3330 7010 eller mail sommerhusloven@bpst.dk

Kontakt

Område for Bygninger, Boligregulering

Njalsgade 13