Trin 3: Altan eller tagterrasse

Du skal anmelde til kommunen, at du påbegynder byggeriet.

Trin 3: Før I begynder jeres byggeri

I modtager byggetilladelsen i Byg og Miljø, når jeres ansøgning er godkendt.

Byggetilladelsen gælder i 1 år. I skal give os besked om, at I har begyndt byggeriet inden byggetilladelsen udløber. Ellers er jeres byggetilladelse ugyldig.

Sådan giver I besked om, at I påbegynder byggeriet

Tilladelse til containere eller stilladser

I skal så vidt muligt placere arbejdsskure, containere og materialer på jeres egen ejendom. Er det nødvendigt at stille stillads eller containere på offentligt vejareal, skal I have tilladelse fra kommunen.

Sådan søger I om at opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej 

Sådan undgår du rotter på byggepladsen 

Byggeaffald

Det er jeres ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom I bruger håndværkere.

Læs hvornår I skal anmelde byggeaffald til kommunen.

Dokumentation af byggeriet

Når byggeriet er færdigt skal I dokumentere, at I overholder kravene i de tekniske kapitler i Bygningsreglementet. Dokumentationen skal I indsamle undervejs i byggeprocessen.

Se vejledning til dokumentation af byggeriet på bygningsreglementet.dk

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret