Trin 1: Altan

Læs retningslinjerne og se, hvordan I søger om byggetilladelse, og hvilket materiale I skal indsende.

Trin 1: Før I søger byggetilladelse

Følg vores altanretningslinjer

I retningslinjerne kan I finde vejledende størrelser og generelle anbefalinger for, hvordan I kan placere og udforme altaner.

Følger I retningslinjerne, kan I forvente en hurtigere sagsbehandling.

Find ud af, hvilke rammer der gælder for ejendommen

Hvis jeres ejendom er omfattet af en lokalplan, kan det være nødvendigt at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser.

Find ud af, hvad der gælder for jeres ejendom.

Sådan søger I dispensation til jeres byggeri

Eksempler på typiske dispensationer ved ansøgning om altan

Bebyggelsens ydre fremtræden

Hvis lokalplanen har bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, skal I søge om dispensation og beskrive:

  • Altanernes placering og omfang
  • De konkrete farve- og materialevalg
  • Udformning af altanbund, håndlister og værn
  • Udformning og placering af altandøre og indbliksskærme
  • Om altanerne fastgøres synligt eller ej
  • Hvordan altanerne er tilpasset ejendommen

Ubebyggede arealer

Hvis lokalplanen har bestemmelser om ejendommens ubebyggede arealer, og I søger om at etablere lavthængende altaner der optager friareal fx stuealtaner, skal I søge dispensation og beskrive:

  • ejendommens eksisterende friarealer
  • ejendommens fremtidige friarealer

Undersøg ejendommens bevaringsværdi

Hvis jeres ejendom er udpeget bevaringsværdig i kommuneplanen og eller har en SAVE-bevaringsværdi på 1 - 4, betragter vi ejendommen som bevaringsværdig.

Når I søger om altaner på en bevaringsværdige bygning, anbefaler vi, at jeres altanprojekt tager udgangspunkt i ”Stilblade for Bevaringsværdige Bygninger” i altanretningslinjerne.

I kan også læse mere i vores retningslinjer for bevaringsværdige bygninger, og finde konkrete anbefalinger til udskiftning og ombygning af bygningsdele.

Følg vores retningslinjer for bevaringsværdige bygninger

Kontakt en byggerådgiver

Vi anbefaler, at I kontakter en byggerådgiver, der kan hjælpe jer med at tilpasse jeres altanprojekt og få de nødvendige tilladelser.

Sådan kan en privat byggerådgiver hjælpe med jeres byggesag

Undersøg om I skal bruge certificerede rådgivere

Når I søger om byggetilladelse til altaner, skal I oplyse om byggeriets brandklasse og konstruktionsklasse. Jeres byggeri afgør om I skal bruge certificerede rådgivere.

Sådan indplacerer I byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer I byggeri i en konstruktionsklasse

Find ud af om din altan er sikker

Læs hvad du kan gøre, hvis du er bekymret for sikkerheden ved din altan.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret