Vejprojekt på Tomsgårdsvej i Bispebjerg

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at renovere vejbelægninger på Tomsgårdsvej. Vi forventer, at genopretningen er færdig senest juni 2024.

Teknik- og Miljøforvaltningen fjerner den eksisterende asfalt og genopretter bunden af vejen, hvor der er brug for det. Vi renoverer vejbrønde og stikledninger, så vejen kan afvandes så effektivt som muligt. Vi retter kantsten, renoverer fortove og cykelstier.

Nye belægninger giver god tilgængelighed, så syns- og bevægelseshandicappede får lettere ved at færdes på Tomsgårdsvej.

Trafikale ændringer

Arbejdet vil påvirke både beboere, erhvervsdrivende og ejere, så længe det står på.

Særligt for bilister

Vær opmærksom på, at P-pladser vil blive midlertidigt nedlagt.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at være færdige med brolægningen på hele strækningen til Frederikssundsvej i april 2024. Derefter vil asfaltarbejderne blive lavet.

Særligt for cyklister og fodgængere

Vi sørger for, at der er passage for både cyklister og fodgængere. Under anlægsperioden vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet.

Særligt for naboer og butikker

Når vi arbejder i fortov og på kørebanen, sørger vi for, at der er adgang til alle gadedøre og butikker. Beboere og kunder samt leverandører til butikker vil i perioder skulle gå på midlertidigt underlag (plader eller grus).

Tidsplan

Projektet er allerede godt i gang, og vi forventer, at vi er færdige senest i juni 2024.

Kontakt

Vejgenopretning

Islands Brygge 37

2300 København S