Vejprojekt på Store Mølle Vej på Amager

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at renovere og genoprette Store Mølle Vej. Vi forventer, at kantsten og fortove vil stå færdige i december 2023. Asfalt på kørebanen udskiftes i forår/sommer 2024.

Vi fjerner den eksisterende asfalt og genopretter bunden af vejen, hvor der er brug for det. Vi renoverer vejbrønde og stikledninger, så vejen kan afvandes så effektivt som muligt. Der, hvor der er behov, vil vi korrigere hældningen på fortove, så vandet ledes væk fra husfacaderne.

Nye belægninger giver god tilgængelighed, så syns- og bevægelseshandicappede får lettere ved at færdes.

Trafikale ændringer

Arbejdet vil påvirke både beboere, erhvervsdrivende og ejere, så længe det står på.

Korte strækninger spærres for biltrafik

Vi forventer at spærre korte strækninger af gaden af for biltrafik, mens vi arbejder, men vi sørger for, at der er passage for både cyklister og fodgængere.

P-pladser nedlægges midlertidigt

Der vil midlertidigt blive nedlagt P-pladser, men vi sikrer adgangsforholdene til alle ejendomme i hele perioden, så alle kan komme til og fra deres opgange og porte.

Særligt for cyklister og fodgængere

Under anlægsperioden vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet. Vi opfordrer derfor alle til at vise mest muligt hensyn.

Tidsplan

Vejarbejdet forventes påbegyndt i september 2023. Vi forventer, at kantsten og fortove vil stå færdige i december 2023. Asfalt på kørebanen bliver udskiftet i forår/sommer 2024.

Kontakt

Vejgenopretning

Islands Brygge 37

2300 København S