Vejprojekt i Stockholmsgade

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning renoverer kørebane, cykelsti og fortov. Anlægsarbejdet begynder i juni 2023 og det forventes, at strækningen er færdig i slutningen af juli 2024.

Den eksisterende asfalt fjernes og bunden af vejen genoprettes, dér hvor der er brug for det. Vejbrønde og stikledninger renoveres, så vejen kan afvandes så effektivt som muligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen retter kantsten og renoverer fortove og etablerer reelle parkeringslommer, afgrænset af en kantsten mod træbede.

De nye belægninger giver god tilgængelighed, så syns- og bevægelseshandicappede får lettere ved at færdes i Stockholmsgade.

Trafikale ændringer

Arbejdet vil påvirke både beboere, erhvervsdrivende og ejere, så længe det står på.

Vi spærrer den ene side af vejen for biltrafik

Den ene side af vejen spærres for biltrafik over korte strækninger, mens der arbejdes.

Strækningen inddeles i etaper, så arbejdet på den enkelte etape gennemføres over en kortere periode.

Særligt for cyklister og fodgængere

Der opretholdes passage for både cyklister og fodgængere.

Under anlægsperioden vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt flyttes til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet. Vi opfordrer derfor alle til at vise mest muligt hensyn.

Tidsplan

Vejarbejdet begynder i juni 2023, og vi forventer, at det er færdigt i slutningen af juli 2024.

Kontakt

Vejgenopretning

Islands Brygge 37

2300 København S