Nabo til en metrobyggeplads

Her kan du se, hvor meget metrobyggeriet må støje, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage

Klag over støj fra Metrobyggeriet

Kommunens metrotilsyn har ikke mulighed for at standse støjende arbejde, men vi undersøger forholdene i forbindelse med din henvendelse og vurderer, om der er sket en overskridelse af støjreglerne. 

Metroselskabet har døgnvagt 

Hvis du er generet at støj fra byggeriet uden for normal arbejdstid, kan du ringe til Metroselskabets døgnvagt på telefon 72 30 20 20 eller skrive til Metroselskabet på e-mailadressen nabo@m.dk.

Spørgsmål om kompensation for støjgener skal også rettes til Metroselskabet.  

Støjgrænser og støjmålinger ved metrobyggepladserne

Hvis du bor tæt ved en Metrobyggeplads, oplever du måske støjgener i de perioder, hvor der arbejdes på pladsen. Der er fastsat støjgrænser for de enkelte byggepladser i hver byggefase og på forskellige tidspunkter af døgnet. Reglerne for støj er fastlagt i byggepladsbekendtgørelsen. 

Der laves støjmålinger løbende ved alle byggepladserne på Nord- og Sydhavnsafgreningen. På Cityringen bliver der kun målt støj på Københavns Hovedbanegård og på Østerport Station. Københavns Kommune modtager og kontrollerer støjmålingerne hver dag. Derudover gennemfører Københavns Kommune tilsyn på byggepladserne i dag- og aftenstimerne i form af stikprøvekontrol.

Hvis støjgrænserne overskrides

Hvis Københavns Kommune konstaterer, at støjgrænserne bliver overskredet vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse, kan vi give et pålæg om, at overtrædelsen skal stoppes indenfor en bestemt frist. 

Tjek støjforholdene ved byggepladsen nær dig

Herunder kan du se, hvad støjniveauet er, hvilken fase i byggeprocessen man er i gang med, og hvilke støjgrænser der gælder ved den Metrobyggeplads, hvor du bor. 

Tjek støjforhold

Vis alle

Kontakt

Udeservering og Støj

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00