Søg

Sådan sorterer du dit storskrald

Læs om, hvilket affald du skal stille ud til storskrald, når du bor i lejlighed eller hus. Storskrald er ting, som er for store til at være i beholderne til restaffald og genanvendeligt affald.

Kan dine ting bruges af andre?

Kan dine ting genbruges, så aflever dem gerne til velgørende organisationer eller i bytteordninger på kommunens nær- og genbrugsstationer. Din ejendom kan også få en bytteordning.

Det skal du vide om storskrald, hvis du bor i lejlighed

Hvordan kommer jeg af med mit storskrald?

Den affaldsansvarlige i ejendommen skal bestille afhentning af storskrald og stort elektronik.

Træ til genanvendelse bliver hentet separat, hvis det stilles adskilt fra det øvrige storskrald.

Få hjælp til cykeloprydning i jeres forening

Læs mere om, hvordan du kommer af med stort og småt elektronik

Hvad må jeg stille til storskrald?

 • Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen
 • Store genstande af plast og metal, som ikke kan være i beholderne
 • Store stykker flamingo/polystyren
 • Små mængder byggeaffald og -materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden"

Træ må også afleveres sammen med dit storskrald – max 10 m3

Træ til genanvendelse er fx brædder og planker, malede eller lakerede møbler af træ. Træ skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil. Paller, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".

Nej tak til imprægneret træ (typisk træ som er brugt udendørs).

Hvad må jeg ikke stille til storskrald?

 • Store mængder storskrald. Har du mere end 10 m3, skal du bestille en container til storskrald
 • Små ting i poser og kasser som fx tøj, tekstiler, service og andet småt indbo. Små ting skal i beholderne til genanvendeligt affald, restaffald, eller på genbrugsstationen
 • Imprægneret træ, fx hegnspæle, terrassebrædder og stolper.
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus. Det skal bortskaffes som byggeaffald

Sådan skal dit storskrald stå

Storskrald skal stilles frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen før.

Træ til genanvendelse skal stilles adskilt fra det øvrige storskrald, da det hentes separat.

Af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø skal dit storskrald stilles, så det er let at håndtere for skraldemanden. Det betyder:

 • Skarpe eller stikkende ting pakkes forsvarligt. Søm og skruer skal lægges ned, så skraldemanden ikke kommer til skade.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Dine ting må ikke være tungere end, hvad to personer kan løfte.
 • Dine ting må ikke stables højere end 120 cm.
 • Lange genstande, fx brædder, bordplader og rør, må ikke være længere end 150 cm.

Hvis din ejendom har en storskraldscontainer

Får din ejendom afhentet storskrald i en container, skal du være opmærksom på, at imprægneret træ, ubehandlet træ og stort elektronik ikke må komme i storskraldscontaineren. Det skal på nær- og genbrugsstationerne.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation

Det skal du vide om storskrald, hvis du bor i villa/hus

Hvordan kommer jeg af med mit storskrald?

Vi henter dit storskrald fire gange om året.

Se på Nem Affaldsservice, hvornår vi henter dit storskrald næste gang

Hvad må jeg stille til storskrald?

 • Stort indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen
 • Store genstande af plast og metal, som ikke kan være i beholderne
 • Store stykker flamingo/polystyren.
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden"
 • Små mængder byggeaffald fra mindre gør-det-selv-arbejder

Det må du også aflevere sammen med dit storskrald

Disse typer affald skal stå adskilt fra hinanden og det øvrige storskrald, da de afhentes af forskellige biler.

 • Træ til genanvendelse: fx brædder og planker, malede eller lakerede møbler af træ. Træ skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil. Paller, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden"
 • Elektronik fx hårde hvidevarer, lamper og fladskærme, stilles for sig da det afhentes separat til genanvendelse
 • Stort pap, som ikke kan være i beholderen til pap, skal foldes og samles i en papkasse, da det afhentes separat til genanvendelse
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler, stilles separat, da det afhentes separat til genanvendelse
 • Små mængder imprægneret træ. Det er typisk behandlet udendørstræ. Fx hegnsbrædder, terrassebrædder og stolper

Hvad må jeg ikke stille til storskrald?

 • Store mængder storskrald. Har du mere end 10m3, skal du bestille en container til storskrald
 • Små ting i poser og kasser som fx tøj, tekstiler, service og andet småt indbo. Små ting skal i beholderne til genanvendeligt affald eller restaffald, eller på genbrugsstationen
 • Motoriserede køretøjer og påhængsvogne, trailere samt dele heraf
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus. Det skal bortskaffes som byggeaffald

Sådan skal dit storskrald stå

Du skal stille dit storskrald frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen før. Stil dit storskrald på fortovet, så det ikke er til gene for forbipasserende.

Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at håndtere. Træ til genanvendelse, PVC, stort pap, elektronik og imprægneret træ skal stå adskilt fra hinanden og det øvrige storskrald, så det kan blive hentet for sig.

Af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø skal dit storskrald stilles, så det er let at håndtere for skraldemanden. Det betyder, at:

 • Skarpe eller stikkende ting pakkes forsvarligt. Søm og skruer skal lægges ned, så skraldemanden ikke kommer til skade
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen
 • Dine ting må ikke være tungere end, hvad to personer kan løfte
 • Dine ting må ikke stables højere end 120 cm
 • Lange genstande, fx brædder, bordplader og rør, må ikke være længere end 150 cm

Se mere på Nem Affaldsservice

Stil spørgsmål til din affaldsordning eller se hvornår dit affald bliver hentet, søg på et bestemt stykke affald, bestil reparation af en beholder, bestil en midlertidig container og meget mere.

Har du store mængder, byggeaffald eller elektronik?

Har du over 10 m3 storskrald, skal du bestille en midlertidig container. Der må ikke komme stort elektronik eller træ i en container.

Din affaldsansvarlige kan bestille en container til storskrald.

Har du byggeaffald fra en renovering eller ombygning, er det ikke storskrald men byggeaffald.

Se, hvilke regler der gælder, når du skal af med byggeaffald

Læs om hvordan du kommer af med stort og småt elektronik

Hvad sker der med dit storskrald?

Dit storskrald bliver indsamlet med to, nogen gange hele tre, forskellige biler. En bil der indsamler træ til genanvendelse, og en der indsamler det resterende blandede storskrald.

Træ, jern og metal bliver genanvendt. I løbet af de næste år vil, der også komme en bil, der forsigtigt indsamler de ting fra storskraldet, som kan genbruges. Indsamlingen af genbrugelige ting fra storskrald starter på udvalgte (overdækkede) adresser på Amager V, Amager Ø og Vesterbro/Kongens Enghave. De indsamlede genbrugelige ting bliver afsat på kommunens genbrugspladser.

Ønsker du ikke, at dit storskrald bliver genbrugt direkte, skal du sætte en seddel, hvor der står ”Ønsker ikke genbrug” på.

Indendørs træ som møbler, planker og plader kan blive genanvendt, når det står adskilt fra det øvrige storskrald, så det kan blive hentet hver for sig.

De øvrige brændbare dele bliver til fjernvarme og elektricitet på forbrændingsanlægget.

Kontakt

Område for Affald og Ressourcer

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Har du brug for at skrive til os?

Kontakt os via selvbetjeningen Nem Affaldsservice.

 

Benyt kun "Skriv sikkert til os", hvis din henvendelse indeholder fortrolige oplysninger.