Regler for bopælspligt i København

Find ud af hvilke boliger, der har bopælspligt, og hvornår det er tilladt at have en pendlerbolig i København.

For at boliger i København kan benyttes effektivt (ikke står tomme eller kun udnyttes delvist) føres der kontrol med boliger i kommunen.

I den forbindelse gælder følgende:

  • En bolig skal senest meldes tom 6 uger efter sidste fraflytning.
  • En bolig må ikke bruges til lejlighedsvis beboelse
  • En bolig må ikke bruges til erhvervsformål
  • En husstand må ikke bruge mere end én bolig i Hovedstadsområdet og tilstødende kommuner.

Kontakt