Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje.

Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtte

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • Beregne og søge boligstøtte
  • Oplyse om ændringer i din indkomst
  • Læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Kontakt Udbetaling Danmark

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte på borger.dk

Beregn din boligstøtte

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Lån til beboerindskud

Kontakt