Bjørneklo

Hvis du opdager bjørneklo på din grund, har du pligt til at bekæmpe den. Her kan du læse hvordan.

Metoder til bekæmpelse 

Vi anbefaler at bekæmpe kæmpebjørneklo ved rodstikning eventuelt suppleret med skærmkapning.

Rodstikning

Rodstikning er den mest effektive og sikre metode. Roden skæres over under vækstpunktet, dvs. typisk 2-3 cm under jordoverfladen, og planten trækkes op og bortskaffes. Brug en spade eller lignende til rodstikningen.

Skærmkapning

Hvis bestanden er meget stor, kan man starte med at klippe blomsterskærmene af og fjerne dem for at forhindre selvsåning. Efter en årrække bør bekæmpelsen fortsætte med rodstikning. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Saften fra kæmpebjørnekloens rod, stængel, blade, blomster og frø indeholder stoffer, der kan give rødme og hævelser i huden - typisk efter 24 timer. Sørg derfor altid for at bruge kraftige handsker og dækkende vandtæt tøj under arbejdet med kæmpebjørnekloen og undgå at røre ved planten.

Indberetning

Hvis du ser bjørneklo i Københavns Kommune, så opfordrer vi til, at du kontakter Teknik- og Miljøforvaltningen via selvbetjeningsløsningen "Giv et praj" 

Læs mere

Du kan læse mere om bekæmpelse, arbejdsmiljø og pligter i kommunens indsatsplan og i vores informationsfolder "Bekæmp kæmpebjørneklo"

 

 

Kontakt