Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Behandling af personoplysninger ved ansøgning af Klubhuspuljen

Se hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i forbindelse med ansøgning af Klubhuspuljen.

Behandling af persondata

1. Identitet og kontaktoplysninger

Københavns Kommune,
Borups Allé 177,
2400 København NV,
CVR-nr.: 64942212.

Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Generelle spørgsmål om ansøgningen af Klubhuspuljen kan rettes til kontaktpersonen nedenfor.

2. Kontaktoplysninger for Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver
3. Formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingen

Københavns Kommune behandler dine oplysninger i den politiske beslutningsproces.

Københavns Kommune behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

4. Kategorierne af de indsamlede oplysninger

For at opfylde ovenstående formål behandler Københavns Kommune alene almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, postnummer, by, samt eventuelle oplysninger du måtte afgive i din ansøgning og tilhørende bilag.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

Da din ansøgning vil blive offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets politiske behandling. I den forbindelse vil dine oplysninger blive udbredt til en ukendt kreds af personer. Herudover vil Københavns Kommune i visse tilfælde selvstændigt videregive dine oplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi skal kontakte i forbindelse med høring efter forvaltningsretlige krav.

6. Det tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret

Din ansøgning og hermed eventuelle personoplysninger, der indgår heri, vil som udgangspunkt være tilgængelige på Kultur- og Fritidsudvalgets mødemateriale i en ubegrænset periode. Det skyldes, at referater fra Kultur- og Fritidsudvalget er tilgængelige for offentligheden.

Desuden vil dine oplysninger blive opbevaret og journaliseret internt i Københavns Kommune, hvorefter de vil blive arkiveret efter arkivlovens bestemmelser.

7. Rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommune behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Københavns Kommune om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også bede Københavns Kommune om at slette oplysninger om dig. I så fald vil dine oplysninger blive slettet i det omfang, som lovgivningen tillader. Københavns Kommune behandler som udgangspunkt kun oplysninger på baggrund af lovkrav, hvorfor kommunen kun i meget begrænset omfang kan imødekomme anmodninger om sletning.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, kan du blive bedt om at give tilstrækkelige oplysninger til, at din anmodning kan besvares. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for en måned.

8. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er uenig i den måde, som Københavns Kommune behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som kommunen behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommune (se kontaktoplysninger nedenfor).

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
Dt@datatilsynet.dk