Information og værktøjer til bedemænd

  • Timeglas og sommerfugle: Forgængeligheds- og opstandelsessymbol
    Københavns Kommune
Her finder I Københavns Kirkegårdes vigtigste værktøjer og informationer til jer som bedemænd

Aktuelle forhold og regler på de københavnske kirkegårde, kapeller og krematorier

Fra og med onsdag den 13. maj 2020 gælder følgende:

Kundecentrene

På Bispebjerg og Vestre Kirkegårde er der lukket for personlig betjening, men åbent for gravstedssalg med forudgående tidsbestilling. Dette vil gælde i hvert fald til 8. juni. 

Begravelse/jordfæstelse/urnenedsættelse

Vi har intet loft over deltagerantallet ved jordfæstelse og urnenedsættelse, men vi opfordrer til at begrænse deltagerantallet og følge myndighedernes krav om at holde afstand. Kommer der en anden udmelding fra myndighederne, retter vi selvfølgelig ind.

Særlige regler for jordfæstelse 
Jordfæstelse/nedgravning ved gravstedet gennemfører vi sådan, at bedemanden og de pårørende ved fælles hjælp selv må gøre klar til nedsænkningen af kisten og altså selv skal sætte tove på kisten og fjerne strøerne. Vores kirkegårdsbetjent er i nærheden og tilgængelig, hvis der er brug for hjælp og vejledning. Graverne vil tilkaste graven, når de pårørende har forladt gravstedet. 

Særlige regler for urnenedsættelse
Ved urnenedsættelse skal familien møde ved gravstedet, hvor urnen vil være (medmindre familien selv har urnen med), og hullet vil selvfølgelig være gravet. Betjenten vil være på afstand, men så tæt på at han/hun kan vejlede familien. Da vi i den forløbne tid har haft pårørende, der har været utrygge ved selv at sænke urnen, vil reglen være, at enten betjenten eller de pårørende sænker urnen. Hvis det er betjenten, der gør det, skal de pårørende holde afstand så længe.

Kapelhøjtideligheder

Både Vestre Kirkegårds Nordre Kapel,  Søndre Kapel på Bispebjerg Kirkegård og Sundby Kapel er åbne. Der er i henhold til kravet om én person pr. 4 m2 følgende deltagerloft:

  • i Bispebjerg Søndre Kapel 20 personer
  • i Sundby Kapel 18 personer 
  • i Vestre Nordre Kapel 40 personer

Vi stiller ikke salmebøger til rådighed. 
Vi tager imod bestilling på orgel og sang i alle kapeller. Stolerækken i Sundby Kapel nærmest organist og sanger er fjernet.

Kremering

Vi kremerer fortsat i begge krematorier, men henstiller til, at I, hvor det giver mening, kører til Sundby Krematorium. En af vores ovne på Bispebjerg er stadig ude af drift.

Urnehøjtidelighed

I kan desværre ikke bruge vores bookingsystem, hvis I skal bestille urnehøjtideligheder fra vores kapeller. Systemet har en indbygget kontrol, når personnummeret er anvendt i forbindelse med kremeringen. Så vi må ulejlige jer med, at I kontakter os pr. telefon - så booker vi for jer. 

Fremvisning af afdøde

På Bispebjerg Krematorieum kan der laves fremvisninger i modtagelsesrummet. Bedemanden skal selv være til stede og åbne kisten. Fremvisningen skal være aftalt med krematoriet inden, så vi kan køre kisten ind i rummet, før de pårørende møder op. Der må kun være 4 pårørende til stede. Hvis der skal være flere – fra 5 til 10 personer – skal fremvisningen foregå i kirkegården Søndre Kapel, og kapellet skal så lejes på normal vis. På Sundby kan fremvisning af afdøde kun ske ved at leje kapellet.

Omlægningsrummet i Bispebjerg Krematorium

Bedemænd kan igen bruge omlægningsrummet mod forudgående aftale. I må kun være to personer til stede inde i rummet. 

Overværelse af kremering i Bispebjerg Krematorium

Pårørende kan igen bruge det lille rum til overværelse af en kremering. Der kan kun være fire personer inkl. bedemanden i rummet. Alle skal benytte indgangen ude fra kirkegården og forlade rummet igen samme vej. I skal som altid bestille overværelser i forvejen.

Urneafhentning

I kan frit hente 1 – 2 urner, mens afhentning af flere urner kræver forudgående aftale. 

Kontakt