Søg

Viden og værktøjer til bedemænd

Her finder I de vigtigste værktøjer og informationer fra Københavns Kirkegårde og Krematorier til bedemænd

Vejviser for fagfolk

Når I bestiller begravelse eller bisættelse

Tidsfrister for bestilling af begravelse og bisættelse

Vi skal have modtaget bestillingen senest to hverdage før den ønskede højtidsdag. Begravelser på lørdage skal I dog have bestilt senest om onsdagen, og vi skal have bestillinger på begravelser på mandage i hånden senest om torsdagen.

I skal være opmærksomme på, at dag og tid for begravelser og bisættelser skal være aftalt med os på tlf. 3366 9100, før I indsender den digitale bestillingsformular.

Hvis I sender os bestillingssedlen digitalt, skal I bruge NemID.

Hvis I ikke ønsker at benytte vores digitale selvbetjening, kan vi sende jer en papirblanket, som I så skal printe, udfylde, scanne og returnere. Skriv til kirkegaarde@kk.dk, hvis I vil have papirblanketter i stedet.

Erklæringer om nedsættelse

I kan her udfylde de erklæringer, vi bruger, når en afdød skal nedsættes i et kiste- eller urnefællesgravsted på en af Københavns kirkegårde.

De vilkår, som gælder for gravstedet og eventuelt monument, fremgår af erklæringen. Vilkårene fremgår også af det gravstedsbrev, som gravstedsejeren vil modtage efter begravelsen eller urnenedsættelsen.

Sørg for at gravstedsejeren har en kopi af erklæringen med ved evt. køb af monument hos en stenhugger.

Hvis I ikke ønsker at benytte vores digitale selvbetjening, kan vi sende jer erklæringen som papirblanket, som I så skal printe, udfylde, scanne og returnere. Skriv til kirkegaarde@kk.dk, hvis I vil have papirblanketter i stedet.

Hvis I sender os erklæringen digitalt, skal I bruge NemID.

Udfyld erklæringen Kistefællesgravsted med sten  

Udfyld erklæringen Kistefællesgravsted uden sten 

Udfyld erklæringen Gravsted i fælles græsareal for børn 

Udfyld erklæringen Urnefællesgravsted med sten 

Udfyld erklæringen Urnefællesgravsted uden sten 

Hvis vi skal nedsætte en afdød i et eksisterende gravsted, er det denne erklæring, I skal udfylde:

Udfyld erklæringen Gravstedsejers tilladelse til, at der kan foretages nedsættelse i eksisterende gravsted

Hvis gravstedsretten skal overdrages

Hvis et gravsted skal have en ny ejer, skal den eller de eksisterende ejere og brugsberettigede skrive under på, at gravstedet overdrages.

Vi har ikke en digital selvbetjeningsløsning til overdragelse af gravstedsretten, så her skal I skrive til os på kirkegaarde@kk.dk for at rekvirere den relevante blanket. Blanketten skal printes, udfyldes, scannes og returneres.

Vær opmærksom på, at der er to forskellige blanketter alt efter, om der er én eller flere eksisterende ejere af gravstedet.  

Når vi har påtegnet overdragelsen af gravstedsretten, udsteder vi et nyt gravstedsbrev.

Priser, fuldmagter og betalingsbetingelser

Se vores priser på begravelser, bisættelser, gravsteder og gravstedsydelser.

Fuldmagt

I kan som bedemænd, der bestiller kirkegårdsydelser hos os, undgå at blive anset for vores aftalepart (altså som den, der får tilsendt fakturaen og som hæfter for betalingen) ved at forevise fuldmagt. Vi vil da betragte fuldmagtsgiveren som aftalepart, med mindre særlige grunde taler for at afvise fuldmagtsgiveren som debitor.

Fuldmagtsgiveren skal være opmærksom på, at debitorer bosat i udlandet ikke kan indgå kreditaftaler med Københavns Kommune.

For at vi kan behandle en bestilling med fuldmagt, skal vi bruge de oplysninger, der fremgår af vores standardfuldmagt:

Udfyld standardfuldmagten her (kræver NemID) 

Hvis I ikke ønsker at udfylde standardfuldmagten digitalt, kan I rekvirere den som papirblanket ved at skrive til kirkegaarde@kk.dk.

Vores betalingsfrist er løbende måned + 30 dage. I kan betale faktura enkeltvis eller ved modtagelse af kontoudtog.

Betalingsbetingelserne finder I i fil-listen nederst her på siden.

Når en pårørende selv bestiller kirkegårdsydelser hos os, skal de indgå denne aftale om rekvirering af kirkegårdsydelser med os:

Aftale med pårørende om rekvirering af kirkegårdsydelser (kræver NemID)

Tider

Se vores tider i tidsregulativet i fil-listen nederst her på siden.

Brug vores informationsmateriale

Se gravstedstyper på Københavns kirkegårde

I kan her hente vores gravstedsoversigter, der rummer beskrivelser og billeder af de mest udbredte gravstedstyper på vores 5 kirkegårde: 

Gravsteder på Assistens Kirkegård

Gravsteder på Bispebjerg Kirkegård

Gravsteder på Brønshøj Kirkegård

Gravsteder på Sundby Kirkegård

Gravsteder på Vestre Kirkegård

Priser 2022

Brug vores brochure "Dødsfald - hvad du skal vide"

I er også meget velkomne til at bruge vores brochure om "Dødsfald - hvad du skal vide". Vi sender den gerne til jer, så I kan have den liggende fremme i jeres forretning.

Bestil brochuren "Dødsfald - hvad du skal vide" her

Find vej - hent et kirkegårdskort

Hent vores kirkegårdskort med blandt andet blomsterpladser 

Her finder I de nyeste kort over Københavns 5 kirkegårde, hvor vi bl.a. viser blomsterpladsernes placering:

Kort over Assistens Kirkegård

Kort over Bispebjerg Kirkegård

Kort over Brønshøj Kirkegård

Kort over Sundby Kirkegård

Kort over Vestre Kirkegård

Takstregulativ, tidsregulativ, betalingsbetingelser og vedtægt

Krav til kistemål m.v.

På Københavns to krematorier modtager vi ikke kister, der overstiger følgende maksimalmål: Længde: 215 cm, bredde (på bredeste sted): 85 cm, højde: 70 cm

Kistens samlede vægt må desuden ikke overstige 250 kg.

I øvrigt gælder hos os kistedeklarationen fra Danske Krematoriers Landsforening, som angiver de generelle krav til kister indleveret til krematorier i Danmark.

Se kistedeklarationen på DKL's hjemmeside.

Vær derudover opmærksom på, at I ikke må lægge andet i kisten end afdøde og let brændbare materialer. Det skyldes, at andre genstande kan beskadige ovnene.

Kirkegårde og Krematorier

Frederiksborgvej 125

Postboks 394

2400 København NV

Åben for personlig betjening mandag-fredag kl. 9-14.