Borgercenter Børn og Unge

Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for indsatsen for udsatte børn, unge og familier i København.

Borgercenter Børn og Unge modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel. Familier med behov for støtte kan også selv henvende sig, læs mere på siden om rådgivning

Borgercenter Børn og Unge har forskellige tilbud til målgruppen for udsatte børn, unge og familier, herunder dagbehandlingstilbud og døgninstitutioner.

Derudover har borgercenteret en lang række aktiviteter som fx gadeplansarbejde, samarbejde med skoler og institutioner og kriminalitetsforebyggelse.

Målgruppe

Det vil altid være et skøn, om et barn eller ung har brug for særlig støtte. Derfor er målgruppen bred. Den inkluderer bl.a.

  • Børn og unge, som ikke trives på grund af fx omsorgssvigt, vold, misbrug, psykisk sygdom eller krigstraumer
  • Børn og unge, som er i risiko for misbrug eller kriminalitet.
  • Unge med behov for efterværn, indtil de fylder 23 år.

Organisation

Borgercenter Børn og Unge består af fem lokale myndighedsenheder, fire udførercentre og en stab.

Udførercentrene er:

Det er sagsbehandlerne i de lokale enheder, der behandler underretninger om mistrivsel og har den daglige kontakt med de familier, der modtager støtte.

Staben understøtter den generelle drift og udvikling af institutionscentre og myndighedsenheders, bl.a. i forhold til jura, faglig udvikling, økonomi og HR.

Foranstaltninger

Hvis vi vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, er der en række muligheder for at kan sikre barnets udvikling og trivsel. Der er grundlæggende tale om to typer foranstaltninger: forebyggende foranstaltninger eller anbringelse uden for hjemmet. Langt de fleste børn og unge får forebyggende indsatser, som giver hjælp, støtte eller behandling, imens de lever i hjemlige rammer sammen med deres familie og netværk.

Læs mere om foranstaltninger.
Læs mere om sagsbehandlingen i Borgercenter Børn og Unge, fra modtagelse af underretning til eventuel iværksættelse af foranstaltning.

Medarbejdere i Borgercenter Børn og Unge

Centret har cirka 2.200 medarbejdere, fordelt på pædagogiske, socialfaglige og administrative opgaver. Medarbejderne har mange forskellige faglige baggrunde fx socialrådgiver, pædagog, psykolog, lærer, jurist, kontoruddannet, antropolog, cand.scient.pol. m.fl. Hvis du ønsker at arbejde i BBU, kan du se ledige stillinger på siden for jobopslag.