Bæredygtige indkøb i Københavns Kommune

Københavns Kommune køber bæredygtigt ind og stiller klima- og miljøkrav i offentlige udbud, for at nedsætte lokal og global miljøpåvirkning.

Bæredygtige Indkøb - vi handler med omtanke i København

Byer verden over har et kæmpe potentiale for at bidrage til bæredygtig udvikling. Københavns Kommune er Danmarks største offentlige indkøber med en indkøbsvolumen på 8,2 mia. kr. årligt. Derfor vil vi handle med omtanke. Både lokalt for københavnernes livskvalitet og globalt for en bæredygtig udvikling.

I Bæredygtige Indkøb er vi med til at sikre, at der bag hvert indkøb, vi foretager, ligger en overvejelse af, hvilket aftryk det sætter i verden. På den måde er vi med til at skabe bæredygtig udvikling og føre Københavns ambitioner ud i livet.

Klima- og miljøkrav i Københavns Kommune

Vi arbejder for indkøb af høj kvalitet og høj livskvalitet for borgerne i København, samt at de produkter og services vi indkøber er af højest mulig standard i forhold til klima- og miljøpåvirkning. Dette gør vi ved at stille klima- og miljøkrav i kommunens udbud. Derigennem nedsætter vi lokal og global miljøpåvirkning og sikrer eksempelvis ren luft for københavnerne.

I Bæredygtige Indkøb fører vi Københavns Kommunes ambitioner ud i livet. Fra den politiske beslutning om klima- og miljøhensyn, sikrer vi operationalisering og implementering af klima- og miljøkrav i udbud. Dette gør vi gennem dialog med indkøbere og markedet. Derudover rådgiver vi Københavns Kommunes øvrige forvaltninger om klima- og miljøkrav i forbindelse med indkøb. Eksempelvis gennem vores grønne opslagsværk, som du kan finde i bunden af siden.

Københavns Kommune skaber udvikling på markedet for bæredygtige produkter

Gennem markedsdialoger og vores samarbejde med Miljømærkning Danmark er vi med til at skabe udvikling og præge markedet i en bæredygtig retning. Vi er stolte af, at vi årligt er med til at øge udbuddet af miljømærkede produkter på markedet i to nye produktkategorier.

Vi arbejder for fremtidens bæredygtige løsninger

Vi har en ambition om at stå i spidsen for bæredygtig omstilling, og laver derfor udviklende og opsøgende arbejde. Dette gør vi gennem nationale og internationale samarbejder, som eksempelvis Procura+, Nordisk Ministerråd, Forum og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), hvor fremtidens løsninger og ambitioner udvikles i fællesskab.

I Bæredygtige Indkøb arbejder vi for at bruge vores stemme og volumen som Danmarks største offentlige indkøber. Vi vil sætte et aftryk for en bæredygtig udvikling, inspirere andre aktører til at tage ansvar, og være med til at skabe fremtidens bæredygtige løsninger.