Søg
Fotograf
Rasmus Degnbol

Bæredygtige Indkøb

Københavns Kommune køber bæredygtigt ind, for at nedsætte lokal og global miljøpåvirkning, og kommunen stiller derfor en række politisk vedtagne klima- og miljøkrav i vores udbud.

Byer verden over har et kæmpe potentiale for at bidrage til bæredygtig udvikling. Københavns Kommune er Danmarks største offentlige indkøber med en indkøbsvolumen på 8,2 mia. kr. årligt.

I Bæredygtige Indkøb er vi med til at sikre, at der bag hvert indkøb, vi foretager, ligger en overvejelse af, hvilket aftryk det sætter i verden, samt at de produkter og services vi indkøber er af højest mulig standard i forhold til klima- og miljø. På den måde er vi med til at skabe bæredygtig udvikling og føre Københavns ambitioner ud i livet.

Du kan læse om vores tiltag i vores årsrapport.

Vi arbejder for indkøb, der sikrer høj livskvalitet for borgerne i København, samt at de produkter og services, vi indkøber, er af højest mulig standard i forhold til klima- og miljøpåvirkning. Dette gør vi ved at stille klima- og miljøkrav i kommunens udbud.

Fra den politiske beslutning om klima- og miljøhensyn, sikrer vi operationalisering og implementering af klima- og miljøkrav i udbud. Dette gør vi gennem dialog med indkøbere og markedet.

Derudover rådgiver vi Københavns Kommunes øvrige forvaltninger om klima- og miljøkrav i forbindelse med indkøb. Du kan finde alle Københavns Kommunes klima- og miljøkrav i Det Grønne Opslagsværk.

Ved at stille klima- og miljøkrav og samarbejde med markedet, skaber Københavns Kommune udvikling på markedet for bæredygtige produkter. Gennem vores udvidede markedsdialoger i samarbejde med Miljømærkning Danmark er vi eksempelvis med til  årligt at øge udbuddet af miljømærkede produkter på markedet i to nye produktkategorier.

Vi har en ambition om at stå i spidsen for bæredygtig omstilling, og laver derfor udviklende og opsøgende arbejde. Dette gør vi gennem nationale og internationale samarbejder, som eksempelvis Procura+, Nordisk Ministerråd, Forum og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), hvor fremtidens løsninger og ambitioner udvikles i fællesskab.

I Bæredygtige Indkøb arbejder vi for at bruge vores stemme og volumen som Danmarks største offentlige indkøber. Vi vil sætte et aftryk for en bæredygtig udvikling, inspirere andre aktører til at tage ansvar, og være med til at skabe fremtidens bæredygtige løsninger.

Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Kontakt

Københavns Ejendomme og Indkøb

Borups Allé 177

2400 København NV