Du er her

Vielse i udlandet

Når I vil gifte jer i udlandet, skal de lokale myndigheder i landet se dokumentation på, at I ikke allerede er gift.

I det fleste lande er det et krav, at I dokumenterer, at I ikke allerede er gift. Fra Københavns Borgerservice kan du få udstedt to forskellige dokumenter, der bekræfter dette. Myndighederne i det land, I skal giftes i, bestemmer, hvilken af de to dokumenter, de skal have. 

Bopælsattest/civilstandsattest

En bopælsattest er en dokumentation for, hvilken adresse du er tilmeldt. Attesten viser også om du er gift eller ikke (ægteskabelig status). Læs mere og bestil bopæls- og civilstandsattest her.

Attesten koster 75 kroner (2018). 

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest er dokumentation på, at du efter dansk lov opfylder betingelserne for at blive gift. For at få en ægteskabsattest skal I udfylde ægteskabserklæringen ved hjælp af selvbetjeningsløsningen

Er den ene af jer udenlandsk statsborger uden cpr-nummer, skal I printe ægteskabserklæringen, udfylde den og til slut underskrive den begge to. Ægteskabserklæringen skal I sende til Bryllupskontoret.

Ægteskabsattesten er gratis, hvis en af jer bor i Danmark.

Dokumentationskrav

  • Kopi af billedsiden af dit pas (hvis du bor i udlandet eller ikke er dansk statsborger)
  • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Er din tidligere ægtefælle død i udlandet, skal du kunne vise den originale dødsattest
  • Er du skilt i udlandet, skal du vedhæfte kopi af skilsmissedommen
  • Bor du fast i udlandet, skal du vedhæfte kopi af civilstandsattest fra det land, du bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel, den dag du sender den.  

Bryllupskontoret kan acceptere dokumentation fra udenlandske myndigheder, hvis I kan vise originalerne på Bryllupskontoret (efter nærmere aftale). Det er et krav, at udenlandske dokumenter er oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret translatør. Oversættelsen hæfter I sammen med en kopi af originalen.

Er det ikke muligt for jer at vies de originale dokumenter ved at møde personligt op, skal I have kopierne bekræftet i det land, der har udstedt dem eller af den lokale danske ambassade eller konsulat. Send herefter papirerne med post til Bryllupskontoret.

Hvis I begge bor i udlandet 

Har I begge fast adresse i udlandet, skal I betale 870 kroner (2018) Bryllupskontorets arbejde. Det kalder man et prøvelsesgebyr. Kvittering for betaling skal I hæfte sammen med den øvrige dokumentation. 

Beløbet betaler I til:

Danske Bank
Holmens Kanal 2–12
1092 København K
Reg. 0216 
Kontonummer 4069190650
IBAN no. DK 17 0216 4069 1906 50 BIC/SWIFT: DABADKKK

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.