Vielse i udlandet

Når I vil gifte jer i udlandet, skal de lokale myndigheder i landet se dokumentation på, at I ikke allerede er gift.

I det fleste lande er det et krav, at I dokumenterer, at I ikke allerede er gift. Fra Københavns Borgerservice kan du få udstedt to forskellige dokumenter, der bekræfter dette. Myndighederne i det land, I skal giftes i, bestemmer, hvilken af de to dokumenter, de skal have.

Bemærk: Er I blevet gift i udlandet og skal registrere jeres vielse i Danmark, kan I få informationer ved at klikke på dette link.

Bopælsattest/civilstandsattest

En bopælsattest er en dokumentation for, hvilken adresse du er tilmeldt. Attesten viser også om du er gift eller ikke (ægteskabelig status). Læs mere og bestil bopæls- og civilstandsattest her.

Attesten koster 75 kroner (2021). 

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest er dokumentation på, at I efter dansk lov opfylder betingelserne for at blive gift. Ægteskabsattesten er udstedt på dansk, engelsk og tysk i samme dokument.

Per 1. januar 2019 er der sket en ændring i ægteskabsloven og udlændingeloven. Ændringen betyder blandt andet, at sagsbehandlingen af ansøgninger fra par, hvoraf en eller begge er udenlandske statsborgere, fremover foretages af Familieretshuset. Familieretshuset hed tidligere Statsforvaltningen. 

I skal sende jeres ansøgning om vielse til os, hvis I opfylder følgende kriterier:

 • I er danske eller nordiske statsborgere
 • I har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • I har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

I skal sende jeres ansøgning til Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), hvis den ene af jer, eller I begge ikke opfylder et af ovenstående punkter.

I kan læse mere om ansøgning hos Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) på deres hjemmeside.

Dokumentationskrav hvis I sender til kommunen

 • Udfyldt ægteskabserklæring
 • Skan af billedsiden af dit pas (hvis du bor i udlandet eller ikke er dansk statsborger født i Danmark)
 • Skan af tidsubegrænset opholdstilladelse eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Er din tidligere ægtefælle død i udlandet, skal du kunne vise den originale dødsattest
 • Er du skilt i udlandet, skal det registreres i det danske CPR system, før du kan blive gift. Du kan få din skilsmisse registreret ved at kontakte Folkeregisteret
 • Bor du fast i udlandet, skal du vedhæfte kopi af civilstandsattest fra det land, du bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel, den dag du sender den.  

I kan ufylde og sende ægteskabserklæringen til kommunen ved at klikke på dette link.

Vielseskontoret kan acceptere dokumentation fra udenlandske myndigheder, hvis I kan vise originalerne på Vielseskontoret (efter nærmere aftale). Det er et krav, at udenlandske dokumenter er oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret translatør. Oversættelsen hæfter I sammen med en kopi af originalen.

Er det ikke muligt for jer at vies de originale dokumenter ved at møde personligt op, skal I have kopierne bekræftet i det land, der har udstedt dem eller af den lokale danske ambassade eller konsulat.

Registrering af vielse, der er sket i udlandet

Hvis du vil registrere en vielse, der er sket i udlandet, kan du gøre det online med NemID. Du vil blive bedt om at vedhæfte

 • en kopi af vielsesdokumentet på engelsk, tysk eller fransk og
 • en kopi af dit pas eller kørekort.

Er vielsen sket i et EU-land, Tyrkiet, USA, Canada, Australien eller New Zealand, bliver den automatisk registreret i Det Centrale Personregister. Er vielsen sket i et andet land, bliver den ikke registreret i Det Centrale Personregister, og du vil modtage et brev via Digital Post om den videre proces.

Registrér en vielse, der er sket i udlandet

Hvis du ikke har NemID, kan du i stedet ringe til Folkeregisteret på 33 66 33 66.

Kontakt