Du er her

Vielse i udlandet

Når I vil gifte jer i udlandet, skal de lokale myndigheder i landet se dokumentation på, at I ikke allerede er gift.

I det fleste lande er det et krav, at I dokumenterer, at I ikke allerede er gift. Fra Københavns Borgerservice kan du få udstedt to forskellige dokumenter, der bekræfter dette. Myndighederne i det land, I skal giftes i, bestemmer, hvilken af de to dokumenter, de skal have. 

Bopælsattest/civilstandsattest

En bopælsattest er en dokumentation for, hvilken adresse du er tilmeldt. Attesten viser også om du er gift eller ikke (ægteskabelig status). Læs mere og bestil bopæls- og civilstandsattest her.

Attesten koster 75 kroner (2019). 

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest er dokumentation på, at du efter dansk lov opfylder betingelserne for at blive gift. Ægteskabsattesten er udstedt på dansk, engelsk og tysk i samme dokument.

Per 1. januar 2019 er der sket en ændring i ægteskabsloven og udlændingeloven. Ændringen betyder blandt andet, at sagsbehandlingen af ansøgninger fra par, hvoraf en eller begge er udenlandske statsborgere, fremover foretages af Statsforvaltningen.

I skal sende jeres ansøgning om vielse til os, hvis I opfylder følgende kriterier:

Læs mere under fanen "Dokumentationskrav" herunder.

I skal sende jeres ansøgning til Statsforvaltningen, hvis den ene af jer, eller I begge ikke:

I kan læse mere om ansøgning hos Statsforvaltningen på deres hjemmeside på dansk på dette link.

I kan læse mere om ansøgning hos Statsforvaltningen på deres hjemmeside på engelsk på dette link.

I kan læse mere om ansøgning hos Statsforvaltningen på deres hjemmeside på tysk på dette link.

Dokumentationskrav hvis I sender til kommunen

  • Skan af billedsiden af dit pas (hvis du bor i udlandet eller ikke er dansk statsborger født i Danmark)
  • Skan af tidsubegrænset opholdstilladelse eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Er din tidligere ægtefælle død i udlandet, skal du kunne vise den originale dødsattest
  • Er du skilt i udlandet, skal det registreres i det danske CPR system, før du kan blive gift. Du kan få din skilsmisse registreret ved at kontakte Folkeregisteret
  • Bor du fast i udlandet, skal du vedhæfte kopi af civilstandsattest fra det land, du bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel, den dag du sender den.  

Vielseskontoret kan acceptere dokumentation fra udenlandske myndigheder, hvis I kan vise originalerne på Vielseskontoret (efter nærmere aftale). Det er et krav, at udenlandske dokumenter er oversat til dansk, engelsk eller tysk af en autoriseret translatør. Oversættelsen hæfter I sammen med en kopi af originalen.

Er det ikke muligt for jer at vies de originale dokumenter ved at møde personligt op, skal I have kopierne bekræftet i det land, der har udstedt dem eller af den lokale danske ambassade eller konsulat.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.