Du er her

Uddannelseslegater

Du kan søge Københavns Kommunes uddannelseslegater til alle videregående, kompetencegivende uddannelser.

Du kan nu søge Københavns Kommunes uddannelseslegater til alle videregående, kompetencegivende uddannelser.

Ansøgningsperioden er 1. februar - 31. marts 2020.

Du skal udfylde og indsende eet ansøgningsskema.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet sende dokumentation for din uddannelse, indtægt og SU.

Læs mere i vejledningen for 2020 under Dokumenter.

Hent fælles ansøgningsskema under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i 

Københavns Borgerservice.

Kontakt