Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Sundhedsplejersken på dit barns skole følger dit barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet.

Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som støtter op om skolebørns sundhed og trivsel gennem blandt andet sundhedssamtaler og undervisning. Sundhedsplejen vil samarbejde med jeres barns skole om dit barns sundhed og trivsel for bedst muligt at kunne støtte dit barn i en sund udvikling.

Skolesundhedsplejen er koblet på ForældreIntra, så det er nemt for jer som forældre at kommunikere med sundhedsplejersken.