Sundby Kirkegård - amagerkanernes lokalkirkegård

  • Sundby Kirkegård
    Københavns Kommune
Kirkegård, kapel, krematorium og urnehal - Sundby har det hele.

Den gamle del ophører med at være kirkegård i 2020

Den gamle del af Sundby Kirkegård er under afvikling og ophører med at være kirkegård i 2020. Vi har endnu ikke lagt planer for, hvad der så skal ske med området, men arbejder på at få sat gang i en afklaring, der også vil involvere interesserede borgere. Vi håber, at borgerinddragelsen og udarbejdelsen af en plan for den gamle dels fremtidige brug kan komme i gang i løbet af 2020.