Sundby Kirkegård - amagerkanernes lokalkirkegård

  • Sundby Kirkegård
    Københavns Kommune
Velkommen på Sundby Kirkegård med kapel, krematorium og urnehal

Den gamle del af Sundby Kirkegård er ikke længere kirkegård 

Den gamle del af Sundby Kirkegård er pr. 1/1-2020 ophørt med at være kirkegård. Områdefornyelsen Sundby er i samspil med interesserede borgere i gang med at lægge planer for, hvad der skal ske med området fremover.