Sundby Kirkegård - amagerkanernes lokalkirkegård

  • Sundby Kirkegård
    Københavns Kommune
Velkommen på Sundby Kirkegård med kapel, krematorium og urnehal

Der sælges ikke længere gravsteder på den gamle del af Sundby Kirkegård 

Det er ikke længere muligt at erhverve gravsted på Sundby Kirkegårds gamle del, og de få aktive gravsteder, der er tilbage i området, vil ikke kunne fornys, når fredningstiden efter den sidst nedsatte er udløbet. Områdefornyelsen Sundby er i samspil med interesserede borgere i gang med at lægge planer for, hvad der skal ske med området fremover.