Du er her

Sundby Kirkegård på Amager

  • Fællesmonument, gammel askefællesgrav på Sundby Kirkegård
  • Sundby Kirkegård
  • Kort over Sundby Kirkegård
Sundby Kirkegård er Amagers lokalkirkegård og sammen med den tilstødende Sundby Have et grønt og roligt indslag i området.

På begge sider af Kastrupvej

Sundby Kirkegård er opdelt i to afdelinger, og især den gamle del vest for Kastrupvej inviterer til rekreativ brug. En 14 meter bred jordlod her blev i 2011 afgivet til Sundby Have-anlægget, og ud mod Bredegrund er der etableret fritløbsområde for hunde.

Ændringer i 2020

Den gamle del af Sundby Kirkegård er under afvikling og ophører med at være kirkegård i 2020. Der er endnu ikke lagt planer for, hvad der så skal ske med området, men Københavns Kommune arbejder på at få sat gang i en afklarende proces, der også vil involvere interesserede borgere. Vi forventer, at borgerinddragelsen og udarbejdelse af en plan for arealets fremtidige anvendelse finder sted i løbet af 2020, med start i slutningen af 2019. Interesserede kan holde sig orienterede om processen på Områdefornyelsen Sundbys hjemmeside. Områdefornyelsen har også en facebookside, hvor man kan holde sig ajour med planlagte møder og aktiviteter.

Fakta

Sundby Kirkegård er fra 1872 og er på i alt godt 10 ha. Kirkegården har et bredt udvalg af gravstedsformer og desuden en katolsk afdeling. På Sundby Kirkegård er der både kapelsal, krematorium og kolumbarium.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.