Strukturudvalget (nedlagt)

Her kan du læse om et nu nedlagt udvalg.

Strukturudvalget test

Borgerrepræsentationen besluttede i maj 2012 at nedsætte et strukturudvalg, som skulle fungere indtil 31. december 2012. Borgerrepræsentationen godkendte den 13. december 2012 strukturudvalgets rapport som et grundlag for de videre drøftelser og overvejelser om fremtidig styreform samt udvalgs- og forvaltningsstruktur.

Samtidig vedtog alle partier, at der frem til sommeren 2013 skulle ses nærmere på:

  • en styrket decentral forvaltningsorganisering med administrative forenklinger, herunder bl.a. mere gennemskuelig borgeradgang, større mulighed for borgerinddragelse og lokal forankring.
  • hvordan kommunens tværgående enheder bedst placeres.
  • hvordan de konkrete snitfladeudfordringer mellem forvaltningerne, herunder særligt på velfærdsområdet kan løses, så både kvalitet og effektivitet forbedres for borgerne.
  • hvordan Borgerrepræsentationens arbejdsbetingelser forbedres efter næste kommunalvalg.

Arbejdet førte frem til to rapporter ’Styrket decentral forvaltningsorganisering’ og ’Placering af tværgående enheder’, som ØU godkendte den 18. juni 2013. De to rapporter rummer en lang række anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan hænge bedre sammen på tværs af fagområder og forvaltninger, blive mere effektiv og komme tættere på borgerne.

Forvaltningerne arbejdede videre med de konkrete anbefalinger og vurderede, hvilke der kunne sættes i værk umiddelbart, og hvilke der forudsættede yderligere politiske drøftelser og beslutning.