Støtte til teater på pleje- og aktivitetscentre

Teateroplevelser på Københavns pleje- og aktivitetscentre. Søg Scenekunstudvalget om støtte og refusion til teater på plejecentre.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i Københavns Kommune besluttede et politisk flertal at bevilge ca. 100.000 kroner årligt over de næste fire år (2017-2020) til teateroplevelser til beboerne på kommunens pleje- og aktivitetscentre.

Puljen er knyttet op på refusionsordningen og indebærer, at de enkelte forestillinger finansieres 50 % fra refusionsordningen og 50 % fra denne pulje.

De teatre, der ønsker at være en del af ordningen, skal søge Kulturministeriet refusionsudvalg om refusionsgodkendelse, hvis de ikke allerede er godkendt.

Herefter vil teatrenes forestillinger være at finde på www.scenen.dk, hvor de enkelte pleje- og aktivitetscentre kan finde dem.

Det enkelte pleje- og aktivitetscenter søger Scenekunstudvalget om tilskud og refusion til en ønsket teaterforestilling (senest 3 uger før Scenekunstudvalgets møder). Midlerne fordeles på Scenekunstudvalgets møder i 2017. Forestillinger tilpasset målgruppen vil blive prioriteret.

Kontakt

Line Nissen

Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 30 55 86 22