Skift dit kaldenavn (adresseringsnavn)

Du kan ændre dit kaldenavn (adresseringsnavn) ved at kontakte din kommune.

Et kaldenavn – eller adresseringsnavn – er det navn, du normalt bliver kaldt. Hvis du fx har tre fornavne, men altid kun bliver kaldt ved det tredje fornavn og dit efternavn, kan du kontakte Borgerservice i din kommune.

I Borgerservice kan du få registreret det kaldenavn (adresseringsnavn), du ønsker. Det koster ikke noget at skifte kaldenavn. 

Det skal du være opmærksom på, når du skifter kaldenavn (adresseringsnavn)

  • Kaldenavnet altid skal indeholde dit efternavn og mindst ét af dine fornavne skrevet fuldt ud
  • At ændre kaldenavn betyder ikke, at du laver en egentlig navneændring.

Kontakt