Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

Få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for ved at tage denne korte jobrettede uddannelse.

Hvad er en seks ugers jobrettet uddannelse?

Det er forskellige kurser/uddannelser, som ledige kan tage for at øge deres chancer for at få et job. Det kan fx være enkeltfagskurser på erhvervsuddannelser, udvalgte moduler på akademiuddannelse, AMU-kurser og udvalgte kurser i taxikørsel.

Hvilke fordele er der ved disse kurser?

At tage denne uddannelse kan være en fordel for dig, hvis du

  • ønsker nye faglige kompetencer og kvalifikationer, der efterspørges af arbejdsmarkedet
  • ønsker et kursus med et konkret jobfokus, som opkvalificerer til en bestemt jobfunktion.

Kan jeg tage uddannelsen?

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før du kan have ret til at tage uddannelsen. Du skal modtage dagpenge og enten

  • være faglært
  • være ufaglært
  • have en kort videregående uddannelse og samtidig en erhvervsfaglig uddannelse.

Tal endelig med dit jobcenter eller din a-kasse, så kan de rådgive dig. I sidste ende er det din a-kasse, der godkender din uddannelse.

Kontakt