Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

Få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for.

Du har ret til at tage en seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du får dagpenge og enten:

  • er faglært,
  • er ufaglært, eller
  • har en kort videregående uddannelse og samtidig en erhvervsfaglig uddannelse.

Du kan efter 5 ugers sammenlagt ledighed starte i et seks ugers uddannelsesforløb.

Forløbet skal være jobrettet og dermed give dig de kompetencer, som virksomhederne har brug for. Du kan kombinere relevante kurser fra en positivliste, men inden for en bestemt erhvervsgruppe.

Hvor længe har du mulighed for at tage uddannelsen?

  • Hvis du er fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden, du har været ledig i sammenlagt 9 måneder. 
  • Hvis du er under 25 år skal uddannelsen være afsluttet inden, du har været ledig sammenlagt 6 måneder.

Der kan gøres undtagelse til kravet om, at uddannelsen først kan påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, hvis:

  • du er påbegyndt uddannelse i en opsigelsesperiode, og uddannelsen kan tages som seks ugers jobrettet uddannelse, eller hvis
  • uddannelsen er på en landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevant for arbejdsmarkedets behov

Hvem skal godkende uddannelsen?

Det er din a-kasse, som skal godkende uddannelsen fra en liste over relevante kurser.  

Læs mere og se liste over mulige uddannelser

Kontakt