Ressourceforløbsydelse

Når Rehabiliteringsteamet har besluttet, at du skal i et ressourceforløb, vil du få udbetalt en ressourceforløbsydelse.

Det er en betingelse for at kunne få ressourceforløbsydelse, at du deltager aktivt i dit ressourceforløb.

Ressourceforløbsydelse:

  • Er uafhængig af din egen formue og din eventuelle ægtefælles formue og indtægt
  • Er skattepligtig 
  • Der skal indbetales ATP, når ydelsen er mindst 14.808 kr. (2017) til personer med forsørgelsespligt over for børn og til andre mindst 11.143 kr. (2017)
  • Modtages også under sygdom og barsel og svarer som udgangspunkt til den ydelse, du modtog før, du startede i dit ressourceforløb
  • Ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse – svarer ydelsen til kontanthjælpssatsen.

Kontakt