Refusion for voksenlærling

Som arbejdsgiver har du mulighed for at ansætte en lærling på over 25 år til fagets mindsteløn - det kaldes en voksenlærling.

Du kan som arbejdsgiver ansætte en voksenlærling til, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, og få tilskud til den ansattes løn.

  • Kommer den ansatte fra ledighed kan du få tilskud til den ansattes løn på 45 kr. i timen under hele den ansattes uddannelsesforløb
  • Kommer den ansatte fra ufaglært beskæftigelse kan du få et tilskud på 30 kr. i timen til den ansattes løn i praktikperioderne i de første to år af uddannelsen.

I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Når du skal søge om refusion, udfylder du Anmodning om refusion for voksenlærling og sender den til os.

Her kan du læse mere generel information om at ansætte en voksenlærling.

Kontakt