Refusion for tegnsprogstolk - personlig assistent

Hvis din virksomhed har fået bevilget en tegnsprogstolk, skal du eller tolkeleverandøren anmode om udbetaling af tilskuddet.

Det er Ydelsesservice København, der står for udbetaling af et tilskud, hvis din virksomhed har fået bevilget en tegnsprogstolk. Den konkrete procedure for udbetaling af tilskud afhænger af, om tegnsprogstolken er rekvireret eller er ansat i din virksomhed.

Udbetaling af tilskud, når I har fået bevilget en rekvireret tegnsprogstolk

Har I brugt en tolk fra en rekvireret tolkevirksomhed, skal tolkevirksomheden udfylde et kvitteringsskema, som sendes sammen med fakturaen til Ydelsesservice København. Download kvitteringsskema

Sådan får du tilskud:

  • Afregning af tolkeydelsen kan ske mellem den rekvirerede tolkevirksomhed og Ydelsesservice København.
  • Udfyld kvitteringsskema og send det samt fakturaen til Ydelsesservice København. 
  • Inden tolkeleverandøren sender en faktura og kvitteringsskema til Ydelsesservice København, skal tolkeleverandøren sørge for, at de udfyldte kvitteringsskemaer er attesteret af både leder af tolkevirksomhed, tegnsprogsbrugers arbejdsgiver og tegnsprogsbruger.
  • Som udgangspunkt skal den arbejdsgiver, der har skrevet under på ansøgning og bevilling, også skrive under på kvitteringsskemaet. Arbejdsgiver kan dog underskrive og indsende et dokument til Specialindsats Handicap, hvor arbejdsgiver uddelegerer underskriftskompetencen til navngivne repræsentanter for virksomheden.
  • Ved at skrive under på kvitteringsskemaerne godkender arbejdsgiver og tegnsprogsbruger på tro og love, at oplysningerne i kvitteringsskemaerne er korrekte og i overensstemmelse med tegnsprogsbrugers bevilling.
  • Københavns Ydelsesservice udbetaler tilskuddet eller refunderer rejseudgifterne inden 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. Der kan dog være forsinkelser på fakturabetalinger, da vi i øjeblikket er ved at overgå til et nyt økonomisystem.

Udbetaling af tilskud, når I har fået bevilget en intern tolk

Hvis tolken er ansat i samme virksomhed som tolkebruger, skal tolkebrugers arbejdsgiver udfylde en udbetalingsanmodning, hvor lønsedler skal vedlægges. Det er Ydelsesservice København, der kan udlevere skabelonen for udbetalingsanmodningen.
Ydelsesservice udbetaler tilskuddet eller refunderer rejseudgifterne inden 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. Der kan dog være forsinkede fakturabetalinger, da vi i øjeblikket er ved at overgå til et nyt økonomisystem, Kvantum. 

 

Kontakt