Refusion for personlig assistance

Som arbejdsgiver er det en mulighed at få refusion for en del af lønnen til en personlig assistent for din handicappede medarbejder.

Har din medarbejder en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at denne har behov for personlig assistance, kan du som arbejdsgiver få refusion for en del af den personlige assistents løn.

Der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer ugenligt. Ved færre timer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt.

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele lønnen til den personlige assistent, og kan herefter søge refusion fra kommunen via blanketten her på siden, for en del af lønnen. Tilskuddet til personlig assistance svarer som hovedregel til studentertimelønsatsen trin 3, stedtillæg sats 4, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Blanketten, som du finder herunder, udfyldes og sendes til Ydelsesservice København.

Kontakt